Verkeersregelaars, parkeerplaatsen en borden bij Rietveldschool

Deel deze pagina
Verkeerslichten komen er niet maar wel zijn er sinds 1 maart op schooldagen twee verkeersregelaars op de been bij het zebrapad op de PA Verkuijllaan in Badhoevedorp.

Dat is de reactie van burgemeester en wethouders op de schriftelijke vragen van de fractie van EEN Haarlemmermeer die zich zorgen maakt over de verkeersveiligheid in de wijk nu daar een noodgebouw is geplaatst voor de kinderen van de Rietveldschool die wordt verbouwd. Het grootste deel van de in totaal zo’n 630 kinderen krijgt les in dat noodgebouw, anderen in lokalen van de nabijgelegen Plesman- en Burgemeester Amersfoordtschool. Dit alles leidt voor en na schooltijd tot de nodige verkeersstromen. 

Verkeersregelaars bij het zebrapad bij de Rietveldschool

Verkeersregelaars houden toezicht bij de overstekende kinderen. Foto: Henk Roolvink.

Zicht belemmerd

Een aangereden jongen (die daar gelukkig ‘slechts’ een verstuikte enkel aan overhield) was voor EEN Haarlemmermeer de concrete aanleiding voor het indienen van schriftelijke vragen. “We hebben begrepen dat het zicht op het zebrapad voor de automobilist werd belemmerd door een vrachtwagen die op dat moment stond te laden/lossen”, zeggen burgemeester en wethouders over de toedracht van dat incident. De fractie dringt aan op de plaatsing van verkeerslichten maar daar verwachten burgemeester en wethouders weinig heil van.  

De verkeerskundigen geven aan dat de situatie niet veiliger wordt door het plaatsen van een verkeerslicht. Bij een zebrapad worden mensen ook geacht te stoppen net als bij een verkeerslicht.  

Borden

Toch willen burgemeester en wethouders automobilisten extra attenderen op het zebrapad en daarom komen er op korte termijn twee extra fluorescerende zebraborden en twee extra fluorescerende schoolzoneborden, evenals extra belijning met daarop het woord ‘schoolzone’.

Met de fiets

De ouders (en kinderen) zélf kunnen ook bijdragen aan verkeersveiligheid door niet met de auto maar met de fiets naar school te gaan. “Hiervoor vragen wij permanent aandacht via de scholen”, aldus burgemeester en wethouders.
Eerder al is de rijrichting van de Arendstraat omgedraaid om zo een logische route tot stand te brengen. Het zal nog wel wat tijd kosten voor iedereen daaraan gewend is, aldus burgemeester en wethouders. Sowieso blijven zij de situatie rond de tijdelijke huisvesting van de Rietveldschool in de gaten houden. Daarbij wordt ook gelet op de parkeerdruk. In verband daarmee zijn kortgeleden de laatste 23 parkeerplaatsen gereedkomen.

Beste oplossing

Een andere plek voor het noodgebouw, zoals de fractie van EEN Haarlemmermeer oppert, is wat het college van burgemeester en wethouders betreft juist geen goed idee. Uitgebreid onderzoek laat zien dat de huidige locatie de beste oplossing voor het onderwijs biedt, stellen ze.

Doordat de leerlingen zoveel mogelijk van al bestaande klaslokalen gebruik kunnen maken en de verschillende bouwen (kleuters, onderbouw, bovenbouw) van de school nu grotendeels bijeen blijven. Door het gebruik van leegstaande lokalen van omliggende scholen is deze locatie ook financieel het voordeligst.  

Verder brengt het verplaatsen van dit gebouw naar een andere locatie grote kosten met zich mee en kent elke alternatieve locatie ook nadelen. Op een andere locatie zal het namelijk ook rond de begin- en de eindtijden van de scholen druk zijn. “De ideale locatie bestaat niet.”

Anderhalf jaar

Daar komt nog eens bij, aldus burgemeester en wethouders, dat het regelen van een andere locatie ook een herhaling van het proces van vergunningen etc. betekent. Dat gaat veel tijd kosten. En de verwachting is dat de tijdelijke locatie maximaal 1,5 jaar in gebruik is. 
 

Gepubliceerd op: 
3 mrt 2021