Verkeersknelpunten altijd melden

Deel deze pagina
Een onoverzichtelijke oversteekplaats, een onduidelijke bewegwijzering of stoeptegels die scheefliggen, inwoners weten vaak het beste waar iets niet goed gaat. Om iets te doen aan deze verkeersonveilige situaties is het belangrijk dat de gemeente weet waar de situaties zich voordoen. De beste manier om de gemeente op de hoogte te brengen is door er een melding van te maken via het zogenaamde online formulier MOB.

MOB staat voor Meldingen Openbare Buitenruimte. Dit online formulier is ook ontworpen voor een mobiele telefoon. 

De Hoofdweg zoals deze er voorheen uitzag
Hoofdweg Westzijde IS

De voorrangsregeling aan de Hoofdweg Westzijde was onduidelijk. Daarom is hier een voorrangsbord geplaatst. 

Melden kan op veel manieren

Een MOB-melding gaat waar mogelijk in één keer door naar de degene die het probleem kan oplossen. Mensen die hun e-mailadres achterlaten krijgen bovendien informatie over wat er met de melding gebeurt en de actie die daarop volgt. Het kan zijn dat de boodschap is dat de gemeente het knelpunt niet meteen kan verhelpen. Bijvoorbeeld omdat er groot onderhoud gepland staat en niet alleen het gemelde verkeersknelpunt wordt aangepakt maar dat de hele straat onder handen wordt genomen. Een MOB-melding is niet de enige manier om een melding te doen. Telefonisch melden kan natuurlijk ook altijd via 0900-1852. Een knelpunt op sociale media aankaarten kan ook. Alle meldingen worden genoteerd en behandeld. Inwoners melden knelpunten soms ook bij het landelijke Participatiepunt van Veilig Verkeer Nederland zoals te zien is in de rubriek “Verkeerd” van HCNieuws. Veel van deze meldingen zijn bij de gemeente Haarlemmermeer bekend. Daar waar mogelijk, gaat de gemeente er mee aan de slag. Veilig Verkeer Nederland zet deze meldingen echter niet altijd door naar de gemeente. Daarom is het altijd beter om een knelpunt (ook) via het MOB-formulier te melden. Van een melding bij het Participatiepunt krijgen indieners geen terugkoppeling over wat er met de melding is gebeurd. 

Jaarlijks uitvoeringsprogramma 

Toen de “Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer” werd opgesteld zijn naast wensen en ambities ook knelpunten opgenomen. Voor de uitvoering van de visie wordt ieder jaar een uitvoeringsprogramma opgesteld met prioriteiten en maatregelen voor dat jaar. In het programma 2021/2022 is afgesproken dat verkeersknelpunten versneld worden aangepakt.

“Niet alle knelpunten kunnen we meteen oplossen, daar is eenvoudigweg het geld niet voor,” zegt wethouder Verkeer en Vervoer Marja Ruigrok. “Daarom zijn er keuzes gemaakt. Hierbij is gekeken welke knelpunten noodzakelijk opgepakt moeten worden en welke knelpunten wenselijk zijn en nog even kunnen wachten. Bij die afweging speelt met name mee of de verkeersveiligheid verbetert en of we werk met werk kunnen maken.”

Gepubliceerd op: 
3 mei 2022