Verdichten om het polderlandschap open te houden

Deel deze pagina
Waar en hoe kan de gemeente Haarlemmermeer groeien? Op die twee vragen geeft de verdichtingsvisie een antwoord. De concept-versie is nu af en ligt de komende zes weken ter inzage. Iedereen die wil, kan van 13 oktober tot 30 november op de concept-verdichtingsvisie reageren.

Met de verdichtingsvisie wordt een belangrijke ambitie van het college waargemaakt: het slim en zuinig omgaan met de ruimte. Waar Haarlemmermeer in het verleden groeide door de huidige dorpen en kernen uit te breiden, daar vraagt de steeds schaarser wordende ruimte om andere oplossingen. 

Impressie van hoe Hoofddorp eruit kan komen te zien

Slim en zuinig omgaan met de ruimte vraagt om andere oplossingen.

Randvoorwaarden

De gemeente zet daarbij in op verdichting. In plaats van groen op te offeren voor de bouw van woningen, kantoren en voorzieningen, wordt de blik op de bebouwde omgeving gericht. Juist binnen de grenzen van de dorpen en kernen liggen groeikansen. Met de verdichtingsvisie wijst de gemeente plekken aan waar die groei kan plaatsvinden en worden er randvoorwaarden gesteld aan toekomstige ontwikkelingen.

Verantwoordelijk wethouder Mariëtte Sedee:

Met de verdichtingsvisie slaan we op meerdere fronten een slag. We beschermen niet alleen ons prachtige polderlandschap, maar creëren ook samenhang tussen toekomstige ontwikkelingen. Tegelijkertijd versterken we de huidige dorpen en kernen.   

Breedgedragen visie

Bij de totstandkoming van de concept-verdichtingsvisie is de gemeente Haarlemmermeer niet over een nacht ijs gegaan. Om tot een breedgedragen visie te komen, kregen bewoners, experts en andere belanghebbenden de kans om hun kijk op de groei van Haarlemmermeer te geven. Dit gebeurde onder andere via een online enquête, interviews en (online) sessies.   

Reageren

Ook nu de concept-verdichtingsvisie af is, kan iedereen die wil nog op het document reageren. Van 13 oktober tot 30 november ligt de visie ter inzage. Na het verstrijken van de deadline neemt de gemeente de tijd om alle reacties grondig te bekijken en de verdichtingsvisie waar mogelijk aan te passen. Begin 2022 kan de gemeenteraad de definitieve verdichtingsvisie vaststellen.

Meer informatie

Nieuwsgierig naar de verdichtingsvisie? Kijk dan op www.haarlemmermeer.nl/verdichtingsvisie. Op deze website staat ook op welke manier reageren mogelijk is. Op woensdag 27 oktober (14.30 – 16.15) vindt er in poppodium Duycker nog een officiële presentatie van de concept-verdichtingsvisie plaats. Deze bijeenkomst is openbaar toegankelijk, aanmelden kan via verdichtingsvisie@haarlemmermeer.nl. De bijeenkomst is ook online te volgen.

Gepubliceerd op: 
6 okt 2021