Urgentieverklaring alleen bij hoge uitzondering

Deel deze pagina
In Haarlemmermeer is, net als in de rest van Nederland, een groot tekort aan sociale huurwoningen. De wachttijd is maar liefst zo’n vijftien jaar. “Natuurlijk vindt iedereen de eigen situatie urgent. Maar alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kun je voorrang krijgen”, zegt Marian Schoonderbeek van Het Vierde Huis. Bij deze organisatie kunnen inwoners van Haarlemmermeer terecht die een urgentieverklaring willen aanvragen.

Dakloosheid, burenoverlast, een te kleine of slechte woning, een scheiding: hoe naar en hoe triest ook, het is géén reden voor een urgentieverklaring. Wat dan wel? “De belangrijkste redenen zijn medische of psychosociale problematiek”, vertelt Marian Schoonderbeek van Het Vierde Huis.

Als je bijvoorbeeld thuis de trap niet meer op kunt en er geen traplift kan worden geplaatst. Of als je zodanig in de war bent dat je niet op kamers of bij familie kunt wonen. Meestal is er dan sprake van complexe problemen.

Een sleutel met sleutelhanger steekt in het slot van een deur

Een sleutel voor een urgentieverklaring is ook in Haarlemmermeer schaars. Foto: Shutterstock

Intensieve mantelzorg

Ook vrouwen en mannen in een opvanghuis voor slachtoffers van huiselijk geweld kunnen in aanmerking komen voor een urgentieverklaring. En hetzelfde geldt voor mensen die intensieve mantelzorg geven aan of ontvangen van iemand in een andere gemeente. “Maar dan moet er wel sprake zijn van intensieve, dagelijkse zorg gedurende langere tijd”, zegt Marian Schoonderbeek. “Als je drie keer per week naar je zieke moeder gaat, haar administratie doet en de boodschappen haalt, is dat niet voldoende. Het gaat echt om dagelijkse verzorging zoals wassen en aankleden.” Ook moet er een verklaring zijn van een specialist over de medische problemen.

Regels strikt gehanteerd

Een urgentieverklaring krijg je dus alleen bij hoge uitzondering. Daarnaast zijn er nog een aantal voorwaarden waar mensen aan moeten voldoen, zoals de eis dat je de afgelopen twee jaar onafgebroken in Haarlemmermeer moet hebben gewoond. “Wij maken de regels niet, dat doet de gemeente. Wij zijn alleen uitvoerder”, legt Marian Schoonderbeek uit. “De regels worden strikt gehanteerd, anders zou het niet eerlijk zijn. Want als de één voorrang krijgt, moet een ander langer wachten.” 

Gratis adviesgesprek

Het Vierde Huis werkt in opdracht van de gemeente. Hier kunnen woningzoekenden een gratis kansadviesgesprek aanvragen.

We bekijken dan samen of de voorrangsaanvraag kansrijk is. De inschrijving bij WoningNet, het woonprobleem en de regelgeving in de regio Haarlemmermeer nemen wij hierin mee. 

Mensen betalen pas als ze echt een aanvraag doen. Dat kost 50 euro. Wie een aanvraag indient, wordt vervolgens uitgenodigd voor een tweede gesprek, waarin aanvullende vragen worden gesteld over de woonproblemen. De aanvraag wordt uiteindelijk beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Er zijn ook commerciële bureaus die hulp aanbieden bij het aanvragen van een urgentieverklaring, maar in de praktijk loopt dit vaak uit op een teleurstelling, als mensen uiteindelijk toch niet aan de voorwaarden blijken te voldoen.

Teleurstellingen voorkomen

Vorig jaar voerde Het Vierde Huis ongeveer achthonderd kansadviesgesprekken in Haarlemmermeer. Zo’n 160 mensen hebben vervolgens een urgentieaanvraag ingediend en daarvan zijn er ongeveer vijftig gehonoreerd. “Wij proberen zoveel als mogelijk door informatie en advies te geven, teleurstellingen te voorkomen. Maar natuurlijk blijft het voor veel mensen zuur dat ze geen recht hebben op urgentie. Voor jonge mensen die noodgedwongen bij hun ouders moeten blijven wonen bijvoorbeeld, of voor mensen die gaan scheiden.” Wel zijn er voor gescheiden ouders met minderjarige kinderen in Haarlemmermeer zogeheten midstay woningen, waar zij tijdelijk terechtkunnen. Deze mensen kunnen voor meer informatie over de midstay woningen ook terecht bij Het Vierde Huis. Want ook hieraan zijn voorwaarden verbonden, onder meer dat geen van beide ouders een woning tot zijn of haar beschikking heeft. 

Een urgentieverklaring is een half jaar geldig. In die tijd krijgt de woningzoekende voorrang bij de keuze van een woning die past bij zijn of haar zoekprofiel. 
Kijk voor meer informatie ook op de website van de gemeente Haarlemmermeer.  
 

Gepubliceerd op: 
13 jan 2021