Tegel eruit, groen erin

Deel deze pagina
Dat het klimaat verandert, is steeds duidelijker merkbaar. De zomers worden warmer en hevige stortregens komen vaker voor. Hoe houden we Haarlemmermeer prettig om in te wonen en te werken? Goed nieuws: iedereen kan daar een steentje aan bijdragen. Of liever, een steentje voor wegdragen. Want tegels uit de grond halen en vervangen door groen, helpt om hitte tegen te gaan en heftige buien op de te vangen.

In Haarlemmermeer zijn veel tuinen met tegels. “Begrijpelijk. Het is makkelijk in onderhoud en je kunt er prima zitten”, zegt polderecoloog Moniek van Leeuwen.

Maar die tegels hebben ook nadelen. Steen houdt warmte vast. Als de temperaturen stijgen, wordt een stedelijke omgeving met veel steen in de zomer een soort bakoven. Daar kan het dus loeiheet worden. Ook zorgen die tegels ervoor dat regenwater de grond niet in kan, waardoor die verdroogt. We voeren het regenwater af naar onze riolen en gebruiken duur verkregen drinkwater om onze planten water te geven. Verder zullen we in de toekomst vaker te maken krijgen met heftige stortbuien. En als het water de grond niet in kan, is er grote kans op wateroverlast.  

Iemand plant een vergeet-me-nietje

Planten en bloemen fleuren de omgeving op. Foto: Shutterstock.

HaKa Tegelwippen

Goed idee dus om de tuin te vergroenen. “Alle beetjes helpen. Je hoeft ook niet álle tegels eruit te halen, een paar helpt ook al.” Om inwoners te stimuleren tegels weg te halen organiseert NMCX, Centrum voor Duurzaamheid, het Haarlemmermeers Kampioenschap Tegelwippen  waarvoor wethouder Mariëtte Sedee op 31 maart het startschot gaf. Meedoen kan nog de hele zomer.

Geveltuin

Wie zelf geen tuin heeft, kan meehelpen de omgeving te vergroenen door bijvoorbeeld een geveltuintje te maken. NMCX heeft ook hiervoor nu een campagne. Veertig inwoners uit Haarlemmermeer krijgen hulp bij het aanleggen van een geveltuin of het adopteren van een boomspiegel (grond rondom een boom). Kijk hier voor meer informatie over de campagne. Kijk hier voor meer informatie over voorwaarden voor een geveltuin in Haarlemmermeer

Klimaatatlas

In 2014 kreeg Zwanenburg al te maken met ondergelopen straten na heftige regen. Daar zijn veel maatregelen genomen, zoals het verbreden van sloten en grotere rioolbuizen. Om ervoor te zorgen dat heel Haarlemmermeer de gevolgen van klimaatverandering aankan, werkt de gemeente aan een plan. “We hebben modelberekeningen gemaakt: wat gebeurt er als we te maken krijgen met hogere temperaturen? Met langere periodes van droogte? Met meer hevige regenbuien?” vertelt Martin Bastiaans van de afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente. 

In een klimaatatlas zijn de knelpunten en risicogebieden bij extreme weersomstandigheden in kaart gebracht. Die zijn besproken met partijen zoals het Hoogheemraadschap van Rijnland, waterbedrijf PWN en de Veiligheidsregio. Samen met hen wordt in beeld gebracht welke aanpassingen nodig zijn om ook in de toekomst Haarlemmermeer prettig en veilig te houden.  

Waarschijnlijk eind dit jaar stelt de gemeente het zogeheten klimaatadaptatiebeleid vast. 

Riolering

Ook nu gebeurt er al veel. Bastiaans:

We verbeteren het rioleringssysteem, waardoor afvalwater en schoon hemelwater in gescheiden systemen terechtkomen. Het schone water willen we zo lang mogelijk in de grond vasthouden om verdroging tegen te gaan, maar tegelijkertijd moeten we overtollig water snel kunnen afvoeren als dat nodig is. Bij het bouwen van nieuwe wijken en de herontwikkeling van bijvoorbeeld Badhoevedorp en Stadscentrum Hoofddorp zorgen we voor voldoende groen en voor plekken waar het water bij plensbuien naartoe kan stromen.   

Help mee!

Net als Moniek van Leeuwen benadrukt Martin Bastiaans dat de gemeente het niet alleen kan. “60 tot 70 procent van het grondgebied in Haarlemmermeer is in bezit van particulieren. We roepen iedereen op om mee te helpen. Haal tegels uit je tuin, maak een geveltuintje, zet een regenton neer en gebruik dat water om de planten water te geven. Je kunt veel zelf doen voor een leefbare, prettige omgeving.”

Tips

Wie echt geen groene vingers heeft, kan ook (een paar) tegels vervangen door grint zodat neerslag beter de bodem in kan trekken. Maar planten en bloemen fleuren de omgeving op én zijn goed voor biodiversiteit: voor insecten, vogels, egels en een heleboel andere beestjes. Moniek van Leeuwen heeft tips voor de beginnende tuinier: “Kijk waar je zon, schaduw of halfschaduw hebt en zoek planten die daarbij passen. Een tuin met planten die in verschillende jaargetijden bloeien is voor insecten heel fijn. Bijvoorbeeld krokussen en sieruien in het voorjaar en dagkoekoeksbloem en klimop in het najaar. En neem het liefst biologisch gekweekte planten die van nature in Nederland voorkomen. Kijk voor meer tips wat je zelf kunt doen op de website van NMCX .”

Gepubliceerd op: 
16 apr 2021