'Succes van Stichting Leergeld is dat we geen overheid zijn'

Deel deze pagina
Hetty Schermer (71) heeft het druk. Het telefonisch vraaggesprek voert ze daarom tijdens haar autorit naar een volgende afspraak. Tegen die achtergrond is haar antwoord op de vraag waarom ze haar functie van coördinator bij de Stichting Leergeld Haarlemmermeer na twaalf jaar heeft beëindigd hilarisch: “Ik wil nu eindelijk écht met pensioen. Niet dagelijks verplichtingen meer hebben.”

Gemeentelijke erespeld

Voor haar vele, langdurige en kwalitatief hoogstaande vrijwilligerswerk is ze kortgeleden onderscheiden met de gemeentelijke erespeld door locoburgemeester Ap Reinders. Of ze die zag aankomen?

Volstrekt niet. Geen moment. Ik ben er blij mee. Het was een ontzettend leuke bijeenkomst.

Hetty Schermer heeft aan de wieg gestaan van de Stichting Leergeld Haarlemmermeer. Toen ze aantrad was er wel een bestuur en een doelstelling “maar nog geen uitvoering”, zoals ze zelf zegt.

Hetty Schermer Stichting Leergeld

Locoburgemeester Ap Reinders reikt het certificaat dat hoort bij de gemeentelijke erespeld uit aan Hetty Schermer.
Foto: Jur Engelchor
 

Plusjes

De stichting, die op haar beurt wordt geholpen door de gemeente, bedrijven en particulieren, zet zich in voor schoolgaande kinderen die opgroeien in gezinnen die het moeten zien te rooien met een inkomen tot 120 procent van het bijstandsniveau. Het gaat in Haarlemmermeer om zo’n 3.000 van zulke gezinnen.

Zonder de hulp van de Stichting Leergeld zitten sportieve, schoolse en culturele activiteiten er niet in voor kinderen die in armoede opgroeien. Zonder onze hulp, zegt Hetty Schermer, wordt een kinderleven wel erg schraal. Vriendjes maken, kan onder dergelijke omstandigheden een lastige opgave zijn. Een sociaal isolement ligt op de loer. Hetty Schermer:

Nee, Stichting Leergeld Haarlemmermeer haalt kinderen niet uit de armoede. Ons werk is nu eenmaal niet van invloed op het inkomen van de ouders. Wel kunnen we ervoor zorgen dat kinderen mee kunnen blijven doen. 

Verhuizen en inrichten

Hetty Schermer begon als coördinator na haar werk bij sociale zaken van de gemeente Haarlemmermeer.

Ook dan werk je voor mensen die het wat minder hebben. Ik wilde na mijn pensioen als vrijwilliger iets goeds doen voor de samenleving doen en toen Stichting Leergeld Haarlemmermeer op mijn pad kwam, voelde dat als een natuurlijke overstap. “Ik wist meteen: dit past bij mij.

Hecht team

Als coördinator voerde Hetty Schermer sollicitatiegesprekken met intermediairs die huisbezoeken afleggen en vrijwilligers op de administratie en werkte hen in. Het hechte team dat in de loop der jaren is ontstaan, is óók haar verdienste. Hetzelfde geldt voor de lange dienstverbanden van de vrijwilligers. Ook het netwerk met scholen, (sport)verenigingen, bedrijven en particulieren, was zonder haar niet zo groot en goed geweest

Toeters en bellen

Ze staat bekend als zeer betrokken en ook haar inzet wordt geroemd. Bij Stichting Leergeld draaide ze werkweken van drie tot vier dagen en als er iets in het weekeinde moest gebeuren, deinsde ze daar ook niet voor terug.

Van grote betekenis is ze ook geweest bij de invoering van een digitaal registratiesysteem. Hoewel anderen in haar bepaald geen digitaal wonderkind zien (“Ik zelf ook niet hoor”) wist ze al snel raad met het systeem en wees ze andere vrijwilligers de weg.

Niet dat ik van elk knopje en van alle toeters en bellen verstand heb, maar ik zie nut en noodzaak ervan in en dat was voldoende om me erin te verdiepen.

Inmiddels is Stichting Leergeld Haarlemmermeer uitgegroeid tot een organisatie van 18 vrijwilligers, het bestuur niet meegerekend. Hetty Schermer spreekt tegen dat die groei een evenredig verband houdt met de groei van armoede in Haarlemmermeer.

Het is meer zo dat de mensen de weg naar ons weten te vinden.

Géén overheid

Dat komt volgens haar door de laagdrempeligheid, door de huisbezoeken en door het feit dat Stichting Leergeld Haarlemmermeer géén overheid is. Hetty Schermer herinnert zich de vele pogingen van de gemeente Haarlemmermeer om de sociale minima te ondersteunen met allerlei regelingen, zoals de Haarlemmermeer Pas. Die zijn geflopt doordat er maar weinig gebruik van werd gemaakt. Deels uit schaamte en ook omdat veel regelingen onbedoeld stigmatiserend waren.

Bij ons heb je geen contact met de gemeente. Die vormt voor veel mensen toch een drempel. Contact met ons wordt informeel ervaren. Daardoor bereiken wij de doelgroep beter. Dat is onze succesformule.

Gepubliceerd op: 
11 mrt 2019