Steun aan ondernemers na beëindiging Tozo en TONK

Deel deze pagina
Het Rijk heeft op 30 augustus aangekondigd dat alle steunmaatregelen aan (zelfstandige) ondernemers gaan stoppen. Het besluit betekent dat de regelingen zoals Tozo en TONK na 1 oktober niet worden verlengd. Als redenen voor het stoppen met de regelingen geeft het Rijk aan dat de economie in Nederland weer op de goede weg is en dat doorgaan met de steunmaatregelen verder economisch herstel in de weg zou kunnen zitten.

Wethouder Johan Rip (Werk & Inkomen):

Veel ondernemers zitten, ondanks de opgaande economische lijn, nog steeds in onzekerheid over de toekomst van hun bedrijf. We snappen dat het stopzetten van de steunmaatregelen bij veel van hen vragen op kan roepen. Daarom denkt de gemeente Haarlemmermeer ook na 1 oktober mee met de ondernemers over hun toekomst en die van hun bedrijf.  

De gemeente kan ondernemers ook op een andere manier helpen en ondersteunen. Ondernemers die van die hulp gebruik willen maken kunnen zich aanmelden via tozo@haarlemmermeer.nl. Een casemanager Werk neemt dan contact met hen op. Zo kan een casemanager Werk verschillende routes bepalen die passen bij de werksituatie van de ondernemer.

Tekening waarbij een uitgestoken hand een spaarvarken redt dat dreigt te verdinken

Ook na het stopzetten van de regelingen Tozo en TONK denkt de gemeente mee met ondernemers. Afbeelding: Shutterstock

Mogelijkheden

Er zijn drie mogelijkheden:

1. Het leerwerkloket voor scholing

Het leerwerkloket helpt bij het vinden van een baan of het leren van een nieuw beroep. Zij kijken mee welke talenten, mogelijkheden en interesses de ondernemer heeft. Ook kennen zij de mogelijkheden tot scholing in de regio.

2. Het Werkgeversservicepunt voor werk in loondienst

De accountmanagers hebben een breed netwerk aan werkgevers die op zoek zijn naar personeel. Zo kan er ook gekeken worden naar een mogelijke overstap naar een baan in loondienst. Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam: www.wspgrootamsterdam.nl

3. Het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam

De accountmanagers van het RWC matchen ondernemers die personeel moeten laten gaan met ondernemers die juist dringend op zoek zijn naar mensen. Zo helpen ze mensen van werk naar werk. Een casemanager Werk kan ondernemers naar het RWC doorverwijzen. Voor meer informatie, kijk op: www.grootamsterdamwerktdoor.nl

Ook mensen en ondernemers die zelf werk zoeken kunnen zich bij het RWC melden.  Voor meer informatie, kijk op: www.grootamsterdamwerktdoor.nl

Bbz

Als er na 1 oktober nog ondersteuning nodig is, kan Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) worden aangevraagd.  Het Bbz wordt tijdelijk versoepeld voor de periode van 1 oktober 2021 tot 1 januari 2022. Dit geldt alleen voor ondernemers die tot 1 oktober Tozo hebben ontvangen. Er geldt tijdelijk geen vermogenstoets en ondernemers kunnen in één keer voor de hele periode van drie maanden (oktober tot en met december) Bbz aanvragen.

De gemeente kan helpen met een Bbz inkomensaanvulling. Kijk voor meer informatie op: www.krijgikbbz.nl

Gepubliceerd op: 
15 sep 2021