'Spannend: stagelopen in coronatijd'

Deel deze pagina
Li-Yen Theloesen loopt stage bij de gemeente Haarlemmermeer. Haar onderzoek richt zich op de controlemaatregelen bij de invoering van Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) en Tonk (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Waar loopt Li-Yen tegenaan tijdens haar stage in coronatijd en hoe ervaart zij haar stageplek bij de gemeente? InforMeer zocht het uit.

Opdracht

Li-Yen Theloesen is 24 jaar jong, woont in het Limburgse Sevenum en volgt de opleiding HBO-rechten aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) in Nijmegen. Ze is inmiddels vierdejaars, het stagejaar. Li-Yen:

Mijn eerste insteek voor de stage was onderzoek te doen naar Tozo en Tonk. Vanuit de opleiding kreeg ik te horen dat dat te mager was. Daarom kijk ik ook naar de Participatiewet. Deze wet is de basis van mijn onderzoek. Mijn opdracht is onderzoek doen naar controlemaatregelen van Tozo en Tonk, op basis van de Participatiewet en het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004. Het doel is om voor Haarlemmermeer in kaart te brengen hoe Tozo en Tonk geïmplementeerd zijn, hoe de controlemaatregelen zijn uitgevoerd en hoe zich dat verhoudt tot de Participatiewet. Daarmee hoop ik de gemeente te helpen bij mogelijke knelpunten die er zijn geweest bij de invoering van Tozo en Tonk en welke invloed dat heeft op andere processen binnen de gemeente. Bij Tozo is alles heel snel opgezet. Misschien is dat voor andere procedures voor de gemeente Haarlemmermeer ook mogelijk, dat er sneller gehandeld kan worden.   

Li-Yen Theloesen thuis achter haar laptop

Li-Yen Theloesen werkt thuis achter haar laptop aan haar opdracht. 

Lastig

De keuze voor een gemeente was een bewuste voor Li-Yen. “Bestuursrecht en sociaal zekerheidsrecht vind ik interessant. Ik houd ervan om met het recht bezig te zijn. Dat staat dicht bij de mensen. Dat geldt ook voor een gemeente. Je kan mensen echt helpen. Ondanks dat de gemeente Haarlemmermeer altijd blij is met stagiaires, leek er in eerste instantie voor mij geen plek. Omdat uiteindelijk mijn onderzoeksvraag interessant bleek genoeg bleek, kon ik toch terecht. Het is wel lastiger om een stageplek te vinden in deze coronatijd. Je moet bijna wel iemand kennen, anders kom je er niet tussen.”

Li-Yen heeft een positieve indruk van de gemeente Haarlemmermeer.

De open uitstraling, het feit dat ze ook in coronatijd stageplaatsen bieden. Je merkt dat de mensen bij de gemeente blij zijn met stagiaires. Ze laten een goed zien dat stageplekken nodig zijn door zelf stagiaires de kans te geven.   

Plan van aanpak

Op dit moment is Li-Yen bezig met het schrijven van het plan van aanpak. “Samen met mijn docentbegeleider en mijn praktijkbegeleider, Riet Wissink, projectmanager Tozo en Tonk van de gemeente Haarlemmermeer zijn we aan het zoeken naar de juiste vraagstelling. Mijn hoofdvraag en deelvragen sluiten nog niet goed op elkaar aan. Dat moet ik oplossen door veel overleg met beide begeleiders.”

Onderzoek

“Ik heb me goed voorbereid op de stage, me ingelezen over het onderwerp en gekeken waar het onderzoek aan moet voldoen vanuit de HAN. Met corona weet je niet wat er over je heen komt. Ik weet dat ik veel zelfstandig moet doen. Het is geen meewerkstage, ik moet zelf veel uitzoeken. De eerste deelvraag van mijn onderzoek moet theoretisch zijn. Die vraag wordt beantwoord aan de hand van gegevens die ik verzamel via onderzoek online en uit boeken. Bij de tweede vraag onderzoek ik wat de situatie op dit moment is in Haarlemmermeer. Hiervoor interview ik collega’s. De gespreksverslagen verwerk ik in het onderzoek. Dan ga ik deze twee deelvragen met elkaar vergelijken en daaruit trek ik conclusies.”

Stage in coronatijd

Waar stagiair Li-Yen tegenaan loopt is dat alles online gebeurt.

Ik heb al bij twee teamsoverleggen gezeten. Als je je moet voorstellen via een beeldscherm is dat lastig. Je weet dat mensen naar jou kijken en je kan die mensen niet in de ogen kijken. Als je op kantoor bent, kan je sneller iets vragen aan een collega. Nu denk ik eerst na of de vraag belangrijk genoeg is of dat ik het zelf kan uitzoeken. Op dit moment kan ik niet inschatten of dit mijn onderzoek in de weg gaat zitten. Gelukkig ben ik al wel een keer op het raadhuis geweest om kennis te maken met mijn begeleider Riet, met Carolijn Damen van HRM en met wethouder Johan Rip, die Tozo en Tonk in zijn portefeuille heeft.  

Rechts op de foto wethouder Johan Rip, links op de foto Li-Yen Theloesen. Ze steken de duim op naar elkaar

Wethouder Johan Rip en Li-Yen Theloesen op het raadhuis. Foto: gemeente Haarlemmermeer.

Begeleid

De fysieke stageplek van Li-Yen is thuis in Sevenum. Elke maandag overlegt zij op een vast moment met haar begeleider via teams. “Dan kijken we wat mijn vragen zijn. Als ik tussendoor vragen heb, dan kan ik Riet altijd vragen. Ze reageert snel, dat is top. Met andere collega’s heb ik online gesprekken in gepland om kennis te maken. Ik kan ze allemaal benaderen via de app en de mail. Wel fijn dat ze weten wie ik ben en dat ik stageloop. Dan komen de vragen niet uit de lucht vallen.” Wanneer de stageopdracht afgerond is? “Ik streef ernaar om mijn stage in september/oktober af te ronden. Ik ga in de zomervakantie door, dus het zou moeten lukken.”

Gepubliceerd op: 
20 mei 2021