Sophie van de Meeberg (HAP): 'De medemenselijkheid groeit'

Deel deze pagina
Ze informeren wekelijks tijdens online raadsvergaderingen naar anderen. Naar de inwoners, de ondernemers, de schoolkinderen, de zelfstandige ouderen, de ouderen in verpleeghuizen, naar de sportclubs, naar de culturele sector. Maar hoe gaat het eigenlijk met de raadsleden zélf? Het woord is aan Sophie van de Meeberg, fractievoorzitter van HAP.

Mega-fit 

“Het gaat heel goed met mij. Ik sport heel veel. Hardlopen. Niet op dit moment, ha, ha! Ik zit nu in de auto. Gewoon een ritje op niets af. Doe ik wel vaker omdat ik af en toe even iets anders wil zien dan mijn huis. Ik train veel, vaak in het Haarlemmermeerse Bos en Crossfit onder begeleiding van een personal coach. Ik ben mega-fit. Ik ben zo fanatiek omdat ik met mijn astma tot de risicogroep behoor”, aldus Sophie van de Meeberg. 
Ze maakt duidelijk dat ze in deze coronatijd zo veel mogelijk risico’s wil uitsluiten. Fit worden en blijven, is daarvoor een goede manier. “Ik maak ook voortdurend alles schoon.” 

Sophie van de Meeberg

Sophie van de Meeberg. Foto: Martine Goulmy Fotografie

Geen coronavakantie 

Qua werk valt er flink wat minder te beleven. De zzp’er Sophie van de Meeberg heeft op het moment van schrijven geen opdrachten. En moeder Sophie van de Meeberg? Die moet haar twee tienerzonen die thuis lessen volgen nogal eens uit de droom helpen dat ze geen 'coronavakantie' hebben, vertelt ze. 
Over haar zes fractiegenoten meldt de fractievoorzitter dat zij de coronacrisis 'zeer wisselend' ervaren. “Er zit er één in quarantaine, een ander verzuipt bijna in de thuisstudie van de kinderen, weer een ander oefent een cruciaal beroep uit en heeft het momenteel razend druk en verwacht dat dat voorlopig zo blijft.” 

Waardering

Sophie van de Meeberg spreekt uit eigen beweging haar grote waardering uit voor de griffie en andere ambtenaren die ervoor zorgen dat het democratisch proces ondanks de coronacrisis dóór kan gaan. Ze doelt op onder meer de online raadsvergaderingen. “Het is niet alleen fijn voor de raadsleden maar ook voor de gemeente. Als je te lang wacht met sommige besluiten, kan dat veel geld kosten. Gemeenschapsgeld welteverstaan.” 

Lichaamstaal

“Maar wat ik momenteel als volksvertegenwoordiger wel heel erg mis, is lichaamstaal”, zegt Sophie van de Meeberg. Daaraan lees je vaak de nuances en de emoties af. En ook de politieke betrokkenheid van raadsleden bij zaken die hen aan het hart gaan. Die komen in een écht debat, als we écht bij elkaar zijn in dezelfde ruimte, veel beter naar voren. Het is waardevol om de emoties achter de woorden te kennen bij de ander. Zeker als het om dingen gaat die heel dicht bij je staan. En in de lokale politiek is dat vaak het geval. Ik probeer dat gemis van lichaamstaal te ondervangen door een belletje vooraf. En in mijn contacten met inwoners en ondernemers doe ik dat door extra checkvragen te stellen. Bedoelt u dit zus of zo, bent u hier boos over of is er een andere emotie?” 

Onvoorspelbaarheid 

Als ze de situatie in Haarlemmermeer in ogenschouw neemt, maakt Sophie van de Meeberg zich het meeste zorgen om het snel stijgende aantal bezoekers van de voedselbank en om de ondernemers. “Dit is een gemeente van doeners. Zo’n coronacrisis waardoor je veel niet eens mág doen, is dan funest. Maar ik kijk niet alleen naar de narigheid. Ik behoud ook oog voor leuke en mooie initiatieven. Ik constateer dat de medemenselijkheid toeneemt. De hulpgroepen op Facebook, de berenroute voor de kinderen, mensen die elkaar helpen, dat is er óók allemaal.” 
“Als raadslid met oplossingen komen, is erg moeilijk. Dat komt door de grote mate van onvoorspelbaarheid. Hoe lang gaat dit nog allemaal duren bijvoorbeeld? Niemand zag de uitbraak van het virus aankomen, net zomin als de enorme consequenties. Een oplossing op lokaal niveau is dat we naar elkaar moeten blijven omkijken. Daarbij geldt: houd afstand maar doe het samen. En verder… moet dat virus weg!” 

Kussen

Sophie van de Meeberg zegt dat de coronacrisis “ook dingen oplevert die de moeite waard zijn om mee te nemen naar de toekomst.” Ze voert daar op Twitter ook gesprekken over. “Boodschappen halen voor de hele week in plaats van dagelijkse impulsaankopen bijvoorbeeld. Ook merken mensen dat ze het eigenlijk fijn vinden dat ze er nu de hele week voor het gezin kunnen zijn. En dat ze nu niet meer iedereen hoeven te kussen.” 

Gepubliceerd op: 
22 apr 2020