Sloten weer uitgebaggerd

Deel deze pagina
Publicatiedatum: 
dinsdag 29-01-2019
Het Hoogheemraadschap van Rijnland is gestart met baggerwerkzaamheden in de gemeente Haarlemmermeer. Een aantal hoofdwatergangen worden gebaggerd en op diepte gebracht. Dat gebeurt niet in één keer. Voor het behoud van de natuur en het leven in het water wordt één watergang in meerdere keren gebaggerd.

Afgevallen bladeren, aangevoerd slib en afkalvende oevers zorgen voor een aangroei van bagger van ongeveer een centimeter per jaar. Als dat niet gebaggerd wordt, slibben de sloten dicht en dat belemmerd de aan- en afvoer van water.

Bagger afvoeren

Inmiddels heeft de gemeente Haarlemmermeer vastgesteld hoe er omgegaan moet worden met vervuilde bagger en is bepaald hoe dat wordt afgevoerd.

De meeste bagger die vrijkomt wordt afgevoerd naar weilanddepots ten noorden van de N201/het Pad om de Noord. In een enkele sloot zit bagger die niet voldoet aan de gemeentelijke normen voor weilanddepots. Die bagger wordt afgevoerd naar een speciale verwerker.

Sloot uitgebaggerd

Het uitbaggeren is inmiddels begonnen op verschillende plekken in de gemeente. Foto: René de Winter
 

Informatie

De planning is dat de watergangen in de periode van januari 2019 tot en met maart 2019 worden gebaggerd. Meer informatie is te vinden op de website van Rijnland, of neem contact op met het Klant Contact Team van Rijnland via telefoonnummer 071-306 35 35 of via het emailadres info@rijnland.net.