SHARE Meets over biodiversiteit

Deel deze pagina
Biodiversiteit is behalve mooi, van onschatbare waarde en een graadmeter van de gezondheid van de aarde. Omdat het zo veelomvattend en belangrijk is, werken veel organisaties aan het vergroten en beschermen van het aantal soorten planten en dieren. Op 2 december komt bij SHARE Meets een aantal treffende voorbeelden voorbij.

Zaailingen

Komende winter worden in heel Nederland minimaal 1 miljoen bomen geplant door ze gratis weg te geven. Samen met vrijwilligers wordt het teveel aan jonge bomen en struiken in natuurgebieden en stadsparken verzameld onder toezicht van de boswachter of terreinbeheerder. Daarna krijgen deze jonge zaailingen een plek waar ze gewenst zijn op het platteland, in achtertuinen, op bedrijventerreinen en in gemeentebermen. Hanneke van Ormondt (Urgenda) en Franke van der Laan (Stichting MEERGroen) vertellen over de succesvolle actie MeerBomenNu.

De Plesmanhoek (Spaarnwoude) staat volop in bloei

De Plesmanhoek (Spaarnwoude) staat volop in bloei.  Foto: Kees van der Veer

Bomen planten 

Alex Tuinstra van de gemeente Haarlemmermeer, dit keer ook gespreksleider, gaat daarna in gesprek met Sven Kallen, oprichter van Stichting Life Terra uit Amsterdam. Met het herbebossingsproject moeten binnen vijf jaar 500 miljoen bomen worden geplant in heel Europa. Er is een investering mee gemoeid van 12,8 miljoen euro. Aan het project zijn zestien deelnemers uit acht landen verbonden. Een van de doelstellingen is een belangrijke bijdrage te leveren aan de Europese Green deal. Hierin is onder andere afgesproken dat er 3 miljard bomen moeten zijn bijgeplant in 2030. Via Rabobank is Life Terra gelinkt aan Algae Innovations, de winnaar van de SHARE Award 2019. 

Stedelijk gebied 

Biodiversiteit en kansen voor natuur in de stedelijk gebieden zoals natuurinclusief bouwen, stadslandbouw, tiny forests en groene bedrijventerreinen worden toegelicht door wethouder Mariëtte Sedee en de Haarlemmermeerse polderecoloog Moniek van Leeuwen. Met welke slimme ideeën en maatregelen kan de natuur in de regio Haarlemmermeer worden bevorderd? 

Hyde Park en diversiteit 

Bij nieuwbouwprojecten wordt steeds vaker 'natuurinclusief' gebouwd. Aan de ontwerptafel wordt bedacht welke planten en dieren er gaan leven. Het uitgangspunt is het in stand houden en liever nog het vergroten van biodiversiteit. Als gebiedsontwikkelaar wil BPD daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden, wijken en woningen richt het bedrijf de leefomgeving zo in dat deze bestand is tegen wateroverlast, hittestress en langdurige droogte. Hoe dat is voor Hyde Park in Hoofddorp vertelt Martijn van Gelderen, manager Milieu en Omgevingskwaliteit bij BPD. 

Bee Heroes 

Mariken Straat is projectleider biodiversiteit bij NMCX waar ze ook de pools van vrijwilligers voor GreenBASE (bloemrijke akkerranden bij boeren in Haarlemmermeer) organiseert. Verder is ze sinds 2013 projectleider van Kunstfort Projects: Bee Heroes, een meerjarig ecologisch kunstproject waarbinnen wordt gewerkt aan een wereld met meer bijen en meer bij-bewustwording. In Vijfhuizen onderhoudt Bee Heroes met een vrijwilligersgroep 7000 m2 ecologische bijenbloemenvelden.

Aanmelden 

SHARE Meets vindt online plaats op woensdag 2 december 2020 tussen 15.00 en 16.30 uur. De toegang is gratis. Aanmelden is verplicht en via deze link. Kort voor de bijeenkomst ontvangen deelnemers een aparte link voor deelname aan de livestream.    
 

Gepubliceerd op: 
18 nov 2020