Senioren in de 1,5 meter samenleving

Deel deze pagina
Veel van het coronanieuws dat vrijwel zonder tussenpozen op ons wordt afgevuurd, gaat over senioren. Met een focus op hulp- en zorgbehoevende senioren. Dat is logisch en terecht. Want uitgerekend deze kwetsbare senioren lijden het meest, lopen de meeste risico’s, hebben het bijzonder zwaar, zowel fysiek als mentaal, leiden noodgedwongen een geïsoleerd bestaan en het is ook in deze groep waar de meeste slachtoffers zijn te betreuren.

Maar niet voor alle senioren hoeft de noodklok te worden geluid. Er zijn er ook veel die zelfstandig leven, die niet in een verpleeghuis of ziekenhuis verblijven, hun zaakjes zelf regelen en hun weg moeten zien te vinden in de 1,5 meter samenleving. 
De groep waarop ik doel, heb ik, plastisch uitgedrukt, in één van mijn wethouderportefeuilles zitten, namelijk doelgroepenbeleid. Om mij een beeld te vormen van hoe het deze inwoners momenteel vergaat, heb ik een hele trits gesprekken gevoerd met (meestal) de voorzitters van hun belangenorganisaties, de seniorenverenigingen en -bonden. Wat deze in elk geval gemeen hebben, zijn hun lange namen die, ook als ze worden afgekort veel letters nodig hebben. Maar ook de informatie die ze met mij hebben gedeeld, vertoont veel overeenkomsten. Hun verhalen kon ik goed gebruiken in de raadsvergadering van donderdag 9 april jl. want er werd toen specifiek naar de situatie van zelfredzame senioren geïnformeerd. 

Ik kon de raadsleden toen en de lezers van dit blog nu geruststellen. Naar omstandigheden maken deze mensen het goed. Maar zonder zorgen leven ze natuurlijk niet. Van veel senioren is het sociale leven zoals ze dat gewend zijn van de ene op de andere dag geheel verdwenen. Want het coronavirus heeft geleid tot de sluiting van dorpshuizen en wijkcentra.
Ik weet dat de beheerders van exploitant Maatvast alles op alles zetten om contacten te blijven onderhouden met de ‘vaste gasten’ uit de wijk of het dorp. Met een kaartje of een telefoontje. Waarvoor hulde.
Maar de gebruikelijke ontmoetingen, het kopje koffie, een potje koersbal, de wandelclub, de maaltijd of Engelse les; dat is er allemaal niet meer bij. Al weken niet. En die weken zouden wel eens maanden kunnen worden.

Ook de seniorenbonden op religieuze gronden of zij die over een eigen ruimte beschikken, kunnen de leden niet faciliteren. Gebouw de Krim in Nieuw-Vennep, De Olm in Zwanenburg en De Jeugd van Gisteren in Hoofddorp zijn immers ook dicht.
Dat gaat ten koste van bijvoorbeeld de ondersteuning van vele tientallen senioren bij het invullen van het belastingbiljet. De fiscus moet geduld betrachten want deze oudere belastingplichtigen kunnen nu niet anders dan uitstel aanvragen van hun belastingaangifte.

Uit de gesprekken werd hartverwarmend duidelijk dat de senioren zich door de bizarre omstandigheden niet laten kisten. Hoewel de besturen niet meer samen kunnen komen door het coronavirus liggen de verenigingen en bonden niet op apegapen de afloop van de crisis af te wachten. Ze maken nieuwsbrieven met corona-informatie die netjes worden bezorgd bij de leden. Thuis dus, op de deurmat. Wel zo fijn voor de leden die immers niet allemaal digitale wonderkinderen zijn. Veel instellingen, ja ook overheidsinstellingen, kunnen hier nog een voorbeeld aan nemen: mensen die de digitale snelweg niet op kunnen, mag je niet links laten liggen.
Voor senioren die wél met muis en scherm overweg kunnen, is er de mogelijkheid zich op digitale nieuwsbrieven te abonneren.

Los daarvan blijven de ouderen ook ‘gewoon’ naar elkaar om kijken. Met een kaartje, een bloemetje of een telefoontje wordt die 1,5 meter op dikwijls even bemoedigende als ontroerende wijze overbrugd. Een fleurige bos van Ali B. is natuurlijk fantastisch maar van buurtgenoot Trudy niet minder, ook al komt die niet op televisie.
Hopelijk houden de ouderen dit vol. Aan hun instelling ligt het in elk geval niet. We houden contact!                   
 

Wethouder Marjolein Steffens

Wethouder Marjolein Steffens – van de Water (Fysieke leefomgeving, Jeugd & Onderwijs, Vastgoed en Doelgroepenbeleid)

Gepubliceerd op: 
14 apr 2020