Scorebordwethouder

Deel deze pagina
Cijfers kunnen je flink aan het schrikken maken. De rapportcijfers van je kinderen. Het saldo op je bankrekening. De rust- en soms zelfs de eindstand van een voetbalwedstrijd.

Cijfers kunnen je flink aan het schrikken maken. De rapportcijfers van je kinderen. Het saldo op je bankrekening. De rust- en soms zelfs de eindstand van een voetbalwedstrijd.
Zelden of nooit is het slim om onmiddellijk conclusies te trekken en in actie te komen. Daarmee kun je beter wachten tot je het verhaal achter de getallen kent. Grote kans dat je dan met andere ogen naar die getallen kijkt en zelfs dat dan je stemming omslaat. En dat je een andere actie inzet of gewoon nog even op je handen blijft zitten.

Neem nu het Jaarverslag Leerplicht en voortijdig schoolverlaten 2018-2019 dat ik, als wethouder Jeugd & Onderwijs, onlangs samen met mijn collega’s in het college heb vastgesteld.
Ik ben ook maar een mens dus ik bladerde dit Jaarverslag direct nadat ik het in handen kreeg snel door op zoek naar het tabelletje waar de verschillende soorten schoolverzuim in het schooljaar 2018-2019 met voorgaande jaren zijn vergeleken. Bij ‘relatief verzuim’ staat het getal 850. En sodeju, dat cijfer is nog niet eerder zo hoog geweest! 

Eerst even ‘relatief schoolverzuim’ uitleggen. Daarmee wordt bedoeld een minderjarige jongere die meer dan 16 uur in 4 weken ongeoorloofd afwezig is geweest. Ook jongeren van 18 jaar en ouder kunnen zich schuldig maken aan ‘relatief verzuim’. En verdikkeme nog aan toe, ook dat cijfer is met 819 nog nooit zo hoog geweest!

Louis van Gaal heeft wel eens gezegd dat hij geen liefhebber is van scorebordjournalisten. U weet wel, zo’n zure verslaggever die alleen maar naar de eindstand kijkt en daar elftal, coach, clubbestuur en als het even kan ook de terreinknecht op afrekent. Welnu, ik wil geen scorebordwethouder zijn.

Even diep ademhalen en de tekst lezen die aan dat humeur verpestende rot tabelletje voorafgaat. En ja hoor, daar word ik juist weer blij van. Sterker nog, na lezing van de gehele nota heb ik de leerplichtambtenaren gecomplimenteerd met hun goede werk en kan ik vaststellen dat de aanpak die we met elkaar hebben afgesproken goed werkt en vooral moet worden voortgezet.
Nee, ik heb geen last van stemmingswisselingen. Het zijn de feiten achter de cijfers die hun werk doen!
Haarlemmermeerse scholen hebben verzuim eerder in beeld en kunnen dat daardoor ook eerder bij de gemeente melden. Zo kunnen er eerder passende acties worden ingezet om het verzuim te stoppen en uitval en thuiszitten te voorkomen.
Het is dus net alsof je een kraan open draait. Dan komt er water uit. Daar hoef je niet van te schrikken.

En wat blijkt? Dat bij meer dan de helft van de verzuimmeldingen over 18-plussers en ongeveer een derde van de minderjarigen, na contact met de school, de melding niet terecht was. Of dat een actie vanuit de school passender was. En een gesprek met onze leerplichtambtenaren niet noodzakelijk.
Het wordt nog vrolijker. Want bij ruim driekwart van de minderjarigen, zo is in het jaarverslag te lezen, eindigt het verzuim na één melding en bij de 18-plussers is dit cijfer 61%. En laten dit nu betere cijfers zijn dan het voorgaande schooljaar! 

Wethouder Marjolein Steffens

Marjolein Steffens - van de Water, wethouder Jeugd, Fysieke Leefomgeving, Dienstverlening, Participatie, Doelgroepenbeleid, Beheer en onderhoud.

Gepubliceerd op: 
17 okt 2019