Samenwerken aan sfeervol Nieuw-Vennep centrum

Deel deze pagina
Met de plannen van de gemeente voor het centrum in Nieuw-Vennep is ze het in grote lijnen eens, zegt Jasmijn van Vliet, mede-eigenaar van supermarkt Jumbo Van Vliet en bestuurslid van winkeliersvereniging De Symfonie. “Wij willen als winkeliers onze verantwoordelijkheid nemen, maar verwachten ook van de gemeente een actievere rol.”

Inwoners en ondernemers in Haarlemmermeer hebben baat bij levendige, aantrekkelijke winkels en horeca. Onder meer door de opkomst van online winkelen, hebben veel zaken het moeilijk. Daarom heeft de gemeente vorig jaar haar beleid voor commerciële voorzieningen (zeg maar winkels en horeca) aangepast. Hiervoor is de gemeente in gesprek geweest met ondernemers, vastgoedeigenaren, dorps- en wijkraden. Nog meer dan voorheen is het streven winkels te concentreren in winkelcentra. Voor elk winkelgebied in Haarlemmermeer is een koers uitgestippeld om het sterker, beter en klaar voor de toekomst te maken. Ook voor het dorpscentrum Nieuw-Vennep.

Jasmijn van Vliet van Jumbo Van Vliet

Jasmijn van Vliet van de supermarkt in Nieuw-Vennep. Foto: Margo Oosterveen

Compact

Een deel van het centrum in Nieuw-Vennep heeft te maken met leegstand en verloedering. De gemeente wil daarom een compact winkelgebied, met daaromheen de Venneperweg en het Harmonieplein als ontmoetingsgebieden met horeca en culturele, commerciële en maatschappelijke dienstverlening. Jasmijn van Vliet van de Jumbo in De Symfonie kan zich daar goed in vinden: “Plannen om ook in de Nieuwe Kom ruimte te bieden aan winkels zijn schadelijk voor het winkelgebied omdat het daardoor te uitgestrekt zou worden.” Een derde supermarkt in het centrum – zoals de gemeente voorstelt – is wat haar betreft welkom, “als het tenminste gaat om verplaatsing van een bestaande supermarkt in Nieuw-Vennep.”

Meer uitstraling

Dat het winkelcentrum aantrekkelijker en gezelliger kan, is overduidelijk. Jasmijn: “Het moet meer uitstraling krijgen, meer een eenheid worden. Daar willen wij als winkeliers ons ook voor inzetten en daarom zijn we bezig een BIZ op te richten.” BIZ staat voor bedrijveninvesteringszone. Dit is een constructie waarbij alle ondernemers in een winkelgebied of een bedrijventerrein investeren in het verbeteren van de kwaliteit ervan. "De winkeliersvereniging, gemeente en eigenaren moeten samenwerken aan verbetering van het winkelcentrum en het tegengaan van leegstand. Ook zoeken we samenwerking met de OVHZ, de andere ondernemersvereniging in Nieuw-Vennep, en de dorpsraad."

Er moet veel gebeuren

“Het nieuwe beleid van de gemeente klinkt goed, maar is nog heel algemeen”, zegt Jasmijn.

We gaan nu onze plannen op papier zetten en willen daarover graag met de gemeente in gesprek. Ik verwacht een meer proactieve rol van de gemeente dan zij tot nu toe heeft laten zien. Er moet veel gebeuren. De problemen in het centrum spelen al jaren, de leegstand in de Venneperstraat is een drama. De gemeente zou in mijn ogen daadkrachtiger kunnen zijn en vastgoedeigenaren die de boel laten verloederen harder moeten aanpakken. 

Een plek waar je je thuis voelt

Jasmijn is ervan overtuigd dat er kansen zijn voor een goede toekomst van het centrum. “Daarvoor ben je ook ondernemer hè. We willen een sfeervol winkelgebied dat méér is dan alleen een plek waar je je boodschappen doet. Een plek waar je graag bent, waar je je thuis voelt en je dorpsgenoten ontmoet.” In Jumbo Van Vliet doen ze er al alles aan om die plek te zijn.

Veel van onze medewerkers komen uit het dorp en zijn vaste en vertrouwde gezichten. We stimuleren medewerkers om minimaal één keer per dag de verwachting van de klant te overtreffen. Dat leidt tot allerlei leuke acties, zoals de boodschappen voor iemand naar de auto dragen, of een bloemetje aanbieden aan een klant die vanwege ziekte een tijd niet in de winkel is geweest. Bij de eerstvolgende verbouwing maken we een koffietafel, waar bezoekers met een kop koffie gezellig kunnen zitten. Die komt er zeker dit jaar nog.

De gemeente heeft in 2019 haar beleid voor commerciële voorzieningen geactualiseerd. Hiervoor is de gemeente in gesprek geweest met ondernemers, ondernemersverenigingen, vastgoedeigenaren en dorps- en wijkraden. InforMeer heeft toen ondernemers in verschillende kernen geïnterviewd over hun aanpak om succesvol te ondernemen en de kansen en bedreigingen die zij zien, zoals:
Deze boekhandel verkoopt geluk
Super Rijsenhout biedt veel extra's
Nieuw centrum Badhoevedorp biedt veel kansen

Bekijk hier het ‘Beleid voor commerciële voorzieningen Haarlemmermeer; regels en ruimte’ 
 

Gepubliceerd op: 
10 feb 2020