Samen inzetten voor een gezonde en vitale samenleving

Deel deze pagina
Een gezonde en vitale samenleving realiseren in Haarlemmermeer. Dat is wat de gemeente en de partners voor ogen hebben met het Lokale Preventieakkoord. Het is een akkoord waarbij het belang van gezond eten en drinken, sporten en bewegen en het beschikbaar stellen van informatie centraal staat. Het woord preventie slaat op informeren, beweegaanbod op maat bieden en inwoners wijzen op gezonde alternatieven voor bijvoorbeeld snacks of maaltijden.

Gezond

Wethouder Fouad Sidali:

Het is belangrijk dat inwoners zich fit en gezond voelen, kunnen sporten of bewegen en dat we een vitale samenleving creëren. Dankzij onze instellingen, zorg- en sportpartners, ondernemersnetwerken en initiatieven op het gebied van gezond eten, drinken en bewegen hebben we een preventieakkoord kunnen sluiten. Daar ben ik blij mee. Samen gaan we een gezonde leefstijl bevorderen door bijvoorbeeld aandacht te geven aan de effecten van roken, overgewicht of overmatig alcoholdrinken. Maar ook aan sporten en bewegen.   

Een tafel vol met gezonden voeding en shakes

Kiezen voor gezonden voeding draagt bij aan een gezond leven. Foto: Shutterstock.

Breed

Het preventieakkoord haakt in op bestaande onderwerpen, zoals het Sportakkoord ‘Heel Haarlemmermeer samen in beweging’, Een tegen Eenzaamheid, Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (de nieuwe slogan van JOGG, Jongeren op Gezond Gewicht), Lokale educatieve agenda met speerpunten gezonde school/kind en kansengelijkheid, het beweegaanbod van Sportservice Haarlemmermeer en nog veel meer. Het is een breed pakket aan initiatieven om gezondheid en welzijn voor de inwoners van Haarlemmermeer te bevorderen.

Ondertekening

Het Lokale Preventieakkoord Haarlemmermeer is op 17 mei 2021 ondertekend door:

Stichting Maatvast, Sportfondsen en SKWA, Brijder, MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol, Het Cultuurgebouw, Mantelzorg&Meer, MeerWaarde, Zorg en Zekerheid, Team Sportservice Haarlemmermeer, Participatieraad Haarlemmermeer, Gezondheidscentra Haarlemmermeer, Zorggroep Haarlemmermeer, JOGG-Haarlemmermeer, Nova College campus Haarlemmermeer, Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH), Prezens, MEE, The Pando Network en gemeente Haarlemmermeer. 

 

 

Gepubliceerd op: 
18 mei 2021