Ruggensteunregeling voor bewoners Estafette

Deel deze pagina
Publicatiedatum: 
dinsdag 05-02-2019
Bewoners van het wooncomplex Estafette in Hoofddorp kunnen beter doorstromen naar een reguliere sociale huurwoning door de zogenoemde ruggensteunregeling. Burgemeester en wethouders hebben gisteren ingestemd met deze regeling.

Midstay

Estafette, waarvan woningcorporatie Ymere eigenaar, verhuurder en beheerder is, telt 18 woningen die tijdelijk worden verhuurd aan eenoudergezinnen die dakloosheid boven het hoofd hangt. Ymere en de gemeente Haarlemmermeer werken nauw samen in de pilot Estafette die in 2017 is begonnen.

Het zoekprofiel van de huurders wordt aangeduid met ‘midstay’. Dit betekent dat zij maximaal twee jaar in de Estafette kunnen verblijven. Intussen moeten zij op zoek naar een nieuwe, definitieve woning.

In de zomer van dit jaar lopen de eerste tijdelijke huurcontracten af en de verwachting is dat niet alle huurders dan zelfstandig nieuwe woonruimte hebben gevonden. Een verlenging van het huurcontract is niet mogelijk omdat deze leidt tot een huurcontract voor onbepaalde tijd.

Kans vergroten

“En Estafette is juist tijdelijk bedoeld. In die twee jaar moeten de gezinnen hun leven weer op de rit zien te krijgen en doorstromen naar een reguliere sociale huurwoning zodat andere met dakloosheid bedreigde gezinnen in Estafette terecht kunnen. Het gaat meestal om moeders met minderjarige kinderen die uit de koffer leven na een relatiebreuk”, zegt wethouder Mieke Booij (Woonbeleid).

“Maar deze gezinnen na twee jaar alsnog op straat zetten, is natuurlijk absoluut geen optie”, zegt de wethouder. “Daarom kiest het college ervoor om hun kans te vergroten op een sociale huurhuurwoning via de reguliere weg.”

Estafette

Wooncomplex Estafette in Hoofddorp. Foto: Margo Oosterveen
 

Tien jaar extra

De ruggensteunregeling betekent dat woningzoekenden met het zoekprofiel ‘midstay’ een extra inschrijfduur van tien jaar krijgen toegekend. Deze extra inschrijfduur treedt in werking een jaar nadat het huurcontract is ingegaan en is alleen te verzilveren in de gemeente Haarlemmermeer.Huurders krijgen de extra jaren alleen als zij kunnen aantonen dat zij voldoende hebben gezocht.

Bewoners die na twee jaar nog steeds geen woning hebben gevonden krijgen van Ymere een eenmalig woningaanbod. Daarbij gelden dezelfde spelregels als voor iedere andere nieuwe huurder van Ymere: geen huurschuld, geen woonfraude of een verleden met overlast.

“We zijn blij dat er door deze regeling hulp is voor gescheiden eenoudergezinnen die anders dakloos dreigden te raken. Maar ik weet als geen ander dat er nog vele andere mensen zijn die een woning in Haarlemmermeer zoeken. Ook voor hen willen we er zijn”, zegt Remco Pols, regiomanager van Ymere. “Daarom is deze ruggensteunregeling niet vrijblijvend. Dat zijn we aan die andere woningzoekenden verplicht.”

Overgangsregeling

De ruggensteunregeling leidt ertoe dat een aantal bewoners binnen twee jaar kan doorstromen. Een aantal bewoners huurt sinds 2017 een appartement in Estafette. Hun contract loopt af tussen de zomer- en herfstperiode van dit jaar. Zij kunnen niet volledig profiteren van de ruggensteunregeling. Voor hen wordt een overgangsregeling getroffen waarmee zij voorrang krijgen op reguliere woningzoekenden.