Rijsenhout laat minister zien dat het leefbaarder kan

Deel deze pagina
De inwoners en ondernemers van Rijsenhout hebben duidelijke ideeën voor het verbeteren van de leefbaarheid van hun dorp. Zij willen nieuwe woningen en voorzieningen waar nu verpauperde kassencomplexen zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, kloppen zij aan bij bestuurders van gemeente, provincie en Rijk. Bij ambtenaren, raadsleden, Tweede Kamerleden en maandag 8 juli ook bij minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij was op werkbezoek in het dorp.

Nu is woningbouw niet mogelijk door de ligging van het dorp dicht bij de luchthaven. De oude kassencomplexen liggen ingeklemd tussen de woongebieden en de lintbebouwing van Rijsenhout. Daar gelden de regels van het Luchthavenindelingsbesluit (LIB). En dus mogen daar geen huizen worden gebouwd. De vraag is nu: is dat terecht? Hoe moet je het zien, liggen de oude kassen buiten het dorp of in het dorp? En gelden de LIB-regels daar dan wel? Volgens de geldende regels is het officieel geen ‘bestaand stedelijk gebied’ en is woningbouw niet mogelijk.

Minister Kasja Ollongren loopt met wethouder Mariëtte Sedee en anderen langs de kassen in Rijsenhout.

Minister Kasja Ollongren, wethouder Mariëtte Sedee en inwoners lopen langs de kassen in Rijsenhout. Foto: Goulmy Design en Fotografie

‘Dit is toch duidelijk?’

Maar voor de bewoners van Rijsenhout is dit geen vraag. De vervallen kassen liggen voor hen ín het dorp en dus in bestaand stedelijk gebied. Zij vinden dat de overheid naar de regels moet kijken om dit wel mogelijk te maken. Peter van Veen van de regiegroep Rijsenhout: “Ik denk wel eens: dit is toch duidelijk? Ga ermee aan de slag, haal de mensen bij elkaar die je nodig hebt en regel het!”

‘We willen de kassen opruimen’

Ook de gemeente en de provincie zijn op dat punt aangekomen. Beide zijn van mening dat woningbouw in de verouderde kassengebieden van Rijsenhout moet kunnen en dat deze gebieden niet meer als landelijk gebied kunnen worden gezien. Wethouder Mariëtte Sedee: “Revitalisering van het dorp is van groot belang. We willen de kassen opruimen, woningen bouwen, zorgen dat er huizen komen voor ouderen en jongeren, zodat het dorp zich verder kan ontwikkelen.” 

‘Dynamiek verandert’

Gedeputeerde van de provincie, Cees Loggen voegt eraan toe dat de huidige regels zijn opgesteld in een andere tijd om mensen vooral te beschermen. “Maar,” zegt hij, “de dynamiek in het gebied verandert en we moeten met elkaar kijken of de regelgeving nog het doel dient waarvoor die ooit is bedacht.”

“De gebieden waar we vandaag gekeken hebben, daar wonen al mensen”, zegt Mariette Sedee. “Hoe het wettelijk in elkaar steekt, daar moeten we mee aan de slag, waardoor kleinschalige woningbouw daar kan plaatsvinden.”

‘Waardevol om dit met eigen ogen te zien’

Na de ronde per fiets door het dorp en de bevlogen uitleg door leden van de regiegroep en de dorpsraad, constateert minister Ollongren dat de leegstaande kassen natuurlijk niet goed zijn voor de leefbaarheid. “Heel waardevol om met eigen ogen te zien dat het om leefbaarheid gaat en dat jullie voor het verbeteren daarvan kijken naar de gebieden waar we vandaag zijn geweest.”

Minister Ollongren zegt dat het vraagstuk ook haar collega van Infrastructuur en Waterstaat aangaat en onderstreept dat de overheden de vragen samen moeten aanpakken. “De opdracht van vanmiddag is dat goed gekeken wordt naar wat er verandert in het gebied en naar wat er mogelijk is.”

Wethouder Mariëtte Sedee ontving de minister samen met wethouder Jurgen Nobel en gedeputeerde Cees Loggen. De uitnodiging was mede op een initiatief van de ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer die vorig najaar Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber uitnodigde om eens te komen kijken. Zij deed een oproep aan de minister om ook zelf poolshoogte te gaan nemen in Rijsenhout. Vervolgens nodigde Haarlemmermeer haar officieel uit voor het werkbezoek dat maandag plaatsvond.

 

Gepubliceerd op: 
11 jul 2019