Rijsenhout hakt knopen door

Deel deze pagina
Goed nieuws uit Rijsenhout! Er zijn knopen doorgehakt en het plan dat na zeer intensieve participatie tot stand is gekomen voor herontwikkeling van dorpshuis De Reede en voor het ernaast gelegen kerkgebouw kan rekenen op subsidie van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Dat betekent 3 ton. En de kassa rinkelt nog eens voor 2,5 ton van de gemeente. We hebben immers met SLS afgesproken dat we aan cofinanciering doen.

Ik ben me er zeer bewust van dat de totstandkoming van het plan, dat ik zo zal toelichten, een worsteling voor Rijsenhout is geweest. Ook begrijp ik dat niet iedereen even gelukkig is met de uitkomst. Sterker nog, ik weet dat deze voor sommigen pijnlijk is. Want om maar meteen de koe bij de horens te vatten: het plan betekent het afscheid van dorpshuis De Reede. Tegelijkertijd constateren SLS en de gemeente dat er in het dorp voldoende draagvlak is voor het plan. Daar ben ik blij mee.

Dorpshuis De Reede in Rijsenhout is in 1971 gebouwd. Het had er niet gestaan zonder inzet en middelen van Rijsenhouters zélf. Dat is gewoon een feit.

Maar ook een feit is dat het kerkgebouw, dat ernaast staat, net als De Reede, eveneens een maatschappelijke functie vervult. En nóg een feit is dat twee van zulke gebouwen voor een dorp met de omvang van Rijsenhout te veel van het goede is. Beide gebouwen worden dan ook te weinig gebruikt. 

De Reede staat er ook niet meer als een zonnetje bij en moet hoognodig worden opgeknapt. Tenminste, als je ervoor kiest om het dorpshuis, zoals een aantal Rijsenhouters graag wil, zelfstandig voort te laten bestaan.

Het is duidelijk: er moesten in Rijsenhout knopen worden doorgehakt. Omwille van de leefbaarheid en verlevendiging van het centrum. Want dat is het doel, dat is de gebiedsgerichte ontwikkeling waar SLS en gemeente hun geld aan besteden en waaraan ze samen met de inwoners willen werken. 

Een zogenoemde projectgroep heeft een aantal opties onder de loep genomen. In deze groep waren het dorp, de gebruikers en de dorpsraad, SLS en de gemeente vertegenwoordigd. Zij geven een deel van de maatschappelijke activiteiten, mits dat bouwkundig lukt, een plek in het kerkgebouw.

De wat grootschaliger activiteiten, denk aan toneel en dorpsfeesten, komen terecht in een horecavoorziening, één van onderdelen van de nieuwbouw, op de plek waar nu De Reede staat. Een ander onderdeel van deze herontwikkeling zijn woningen voor specifieke doelgroepen, lees: jongeren of ouderen.

De horecaondernemer die in dit avontuur wil stappen, gaan we samen zoeken. Zoals we tot dusverre alles samen hebben gedaan en ook blijven doen. Hij of zij wordt verplicht maatschappelijke tarieven in rekening te brengen voor de maatschappelijke activiteiten die hij of zij verplicht is te faciliteren. Maar we hopen dat hij of zij hier niet alleen maar een verplichting in ziet. We verwachten van de horecaondernemer dat hij of zij, net als de vrijwilligers, zich met hart en ziel inzet voor die activiteiten.    

Als dit plan werkelijkheid wordt, gaat Rijsenhout er flink op vooruit. Daar zijn SLS en de gemeente – ik zelf niet in de laatste plaats – van overtuigd. Maar we zijn er nog niet, de race is nog niet gelopen. Wel hebben we nu een plan dat haalbaar is en ook staan veel neuzen in het dorp in dezelfde richting.

Ik ben daar blij mee. 

Ik hoop dat uit dit blog ook mijn waardering spreekt. Voor de Rijsenhouters. Voor SLS – die niet alleen veel geld ter beschikking stelt maar ook inzet, deskundigheid en betrokkenheid toont hetgeen de kwaliteit van de gebiedsgerichte projecten die ze mede mogelijk maakt, zeer ten goede komt. Niet alleen in Rijsenhout maar ook in andere dorpen in de Schipholregio. 

Tot slot doe ik een aanhoudend beroep op de Rijsenhouters: blijf meepraten en meedenken. We gaan er wat moois van maken!

Wethouder Marjolein Steffens

Wethouder Marjolein Steffens – van de Water (Fysieke leefomgeving, Jeugd & Onderwijs, Vastgoed en Doelgroepenbeleid)
Gepubliceerd op: 
21 dec 2020