Rijsenhout én gemeenteraad zeggen ‘nee’ tegen transformatorstation

Deel deze pagina
Publicatiedatum: 
vrijdag 16-06-2017
De burgerzaal vol met Rijsenhouters die via de schermen de raadssessie in de raadzaal volgen. Oud, jong, mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Als één man staan ze voor hun dorp. Velen zijn gehuld in gele T-shirts met de leus ‘Rijsenhout zegt nee tegen 150 kV’. Een lange rij emotionele insprekers maakt de vergadering van de gemeenteraad aanzienlijk langer. Maar er valt geen onvertogen woord.
De opbrengst voor de Rijsenhouters van de massaal bijgewoonde raadssessie, donderdagavond, die geheel in het teken stond van hun dorp, is in elk geval veel waardering van gemeenteraad én college voor de waardige wijze waarop zij hun intense betrokkenheid voor het voetlicht brengen. Wethouder Marjolein Steffens-van de Water twitterde na afloop:

"Ik ben trots op de betrokkenheid en aanwezigheid van zó veel inwoners. Ook dát is participatie".

Ook konden de Rijsenhouters huiswaarts keren in de geruststellende wetenschap dat zij door de gehele gemeenteraad worden gesteund.


De burgerzaal in het raadhuis was goed gevuld.

 

SCW Rijsenhout

Niet één fractie is gecharmeerd van de voorkeurslocatie van Tennet/Liander voor een transformatorstation van zo’n zesduizend vierkante meter nabij de voetbalvereniging SCW Rijsenhout aan het Konnetlaantje. En de angst dat het college van burgemeester en wethouders al iets hebben gedaan, zijn overeengekomen of een beweging hebben gemaakt in de richting van welke locatie dan ook, zo maakte wethouder Adam Elzakalai (Ruimtelijke Ordening) – niet voor het eerst - duidelijk, is ongegrond. Elzakalai zei:

“Want er is nog geen aanvraag gedaan, er is nog geen voorstel en er is geen besluit”.

Wel staat vast dat er behoefte is aan het transformatorstation want bedrijven, zoals datacenters en glastuinbouwers, hebben stroom nodig om te kunnen draaien.
 

Opstand

Voor het station heeft Tennet/Liander drie locaties op het oog en die nabij SCW Rijsenhout is favoriet. Niet bij de Rijsenhouters, die zijn er als één man tegen in opstand gekomen. En ook niet bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu vanwege de nabijheid van de voor de parallelle Kaagbaan gereserveerde grond.
 

Wel de lasten, niet de lusten

Waarom de Rijsenhouters het station niet in hun dorp willen hebben? Hier volgt een greep uit de talloze bezwaren die ze naar voren brachten.
Het station komt vlakbij de sportvelden en scholen. Rijsenhout mag niet gebruikt worden als het afvalputje van Haarlemmermeer. Het station is een aanslag op de leefbaarheid en het woongenot. De nieuwbouwplannen én het voortbestaan van de bijna 50-jarige voetbalvereniging SCW Rijsenhout staat op het spel. Het station zorgt 24/7 voor geluidsoverlast. De straling vormt zeker voor kinderen een gezondheidsrisico. Het dorp is geen industrieterrein. De ontwikkeling van Rijsenhout heeft al zo te lijden onder de parallelle Kaagbaan. De stroom van het station komt de inwoners van Rijsenhout zelf nauwelijks ten goede, zij krijgen dus alleen de lasten, niet de lusten.  
 
Wethouder Adam Elzakalai zei, na de lange rij insprekers en met zijn blik gericht op de glazen deuren die de raadszaal en de barstensvolle burgerzaal scheiden, dat het college één ding wel duidelijk is – voor zover dat al niet het geval was – en dat is dat in Rijsenhout grote zorgen leven over het transformatorstation.

"Ik ben daar niet ongevoelig voor. Uw verhalen zijn niet aan dovenmansoren gericht. Het college zal de mening van Rijsenhout zeker meenemen in zijn overwegingen."

Ook laat het college, aldus Elzakalai, ten behoeve van de besluitvorming een zogenaamde ‘ruimtelijke vergelijking’ maken. 
 

Locatie 2A

Maar de wethouder kan, wil en zal zich echter niet zo maar aansluiten bij de tegenstanders. Dat heeft alles te maken met de positie die een college van burgemeester en wethouders nu eenmaal inneemt en de wettelijke taken die het moet vervullen. Elzakalai en de andere collegeleden dienen een aanvraag simpelweg te beoordelen en kunnen zich niet op voorhand een stellingname veroorloven. En zoals gezegd is er nog geen aanvraag. Wel is de wethouder in gesprek met Tennet/Liander en het ministerie over een alternatieve locatie voor de ‘gewraakte’ ‘locatie 2A’. Bij de inwoners en de gemeenteraad is Schiphol Trade Park favoriet, zo werd duidelijk.
Diezelfde gemeenteraad komt ook weer aan zet als het college voorstelt, nadat een aanvraag is ingediend, een bestemmingsplanprocedure in gang te zetten voor een locatie. Zoals de vlag er nu bij hangt, zegt de gemeenteraad unaniem nee tegen 2A. Als daar dan toch een aanvraag voor komt, wat gebeurt er dan, wilde menigeen weten. Het antwoord luidt dat de aanvrager dan via de Raad van State een poging zou kunnen doen om toch zijn zin te krijgen. Maar zo ver is het nog lang niet en komt het misschien ook helemaal niet.
 

Schouder aan schouder

Een groot deel van het debat ging over de verslechterde relatie van het dorp en de dorpsraad enerzijds en de gemeente anderzijds. Want behalve het transformatorstation heeft ook de kassenbouw van tomatenkweker Schenkeveld voor verhitte gemoederen gezorgd, zeker nu deze, in de beleving van de Rijsenhouters, ten koste gaat van de omvang van de poldertuin.
Zowel inwoners als leden van de gemeenteraad zijn kritisch over participatie en communicatie. Er zou te veel over en te weinig met Rijsenhout zijn gepraat. Het vertrouwen is erdoor geschaad. Tenminste, zo oordeelt de dorpsraad.
Wethouder Elzakalai zei namens het college dat de relatiecrisis, die hij zélf niet als zodanig ervaart, niet snel genoeg voorbij kan zijn. De beste ‘relatietherapie’ is volgens hem in overleg en gesprek blijven. Dat heeft van oudsher altijd al de beste resultaten opgeleverd in Rijsenhout, memoreerde hij, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw.

"We blijven schouder aan schouder staan om de uitdagingen, waar Rijsenhout er veel van heeft, te tackelen."