Rijk moet meer doen om tekort aan betaalbare woningen op te lossen

Deel deze pagina
De woonwethouders van Amsterdam, Zaanstad en Haarlemmermeer schreven een brief aan minister Ollongren, omdat ze meer mogelijkheden willen om de huren in de vrije sector te beteugelen. Wethouder van Haarlemmermeer, Jurgen Nobel. “We moeten iets aan de huren doen en we moeten de mogelijkheid hebben sneller en meer woningen te bouwen.”

"De middenhuren zitten steeds meer in de verdrukking," zegt Nobel.

De woningen in de vrije sector worden almaar duurder. Veel woningzoekenden kunnen dat niet meer betalen. Hoewel er veel bijgebouwd wordt, is dat niet voldoende om het tekort te compenseren. “Daardoor hebben we nu te kampen met te weinig betaalbare woningen.  

Wethouders Jurgen Nobel en Mariëtte Sedee met minister Ollongren

Wethouders Jurgen Nobel en Mariëtte Sedee met minister Ollongren. Foto: Jur Engelchor.

Mutatie

Het probleem ontstaat bij mutatie, als een woning door een huurder wordt verlaten er een nieuwe huurder inkomt. Dan komen voorheen betaalbare huurwoningen terecht in het dure huursegment. De gemiddelde huurprijs is in deze regio gestegen van 1.200 naar 1.400 euro. Iemand met een middeninkomen is vaak meer dan de helft van zijn salaris kwijt aan huur. Onderwijzers en politiemensen kunnen dit bijna niet meer betalen. 

Hulp vanuit het Rijk

Maar Nobel vindt dat het Rijk nog meer kan doen.

Wij willen 20.000 woningen bijbouwen in Haarlemmermeer. Die opdracht geeft de minister ons ook, want de woningnood is hoog. Maar dan heb je wel ontsluitingswegen nodig, een goede infrastructuur en een uitstekend netwerk van openbaar vervoer. Daar hebben we het Rijk en de provincie voor nodig. Want zonder een goede doorstroming kunnen we geen huizen bouwen.  

Hij zegt dat hij een beetje de urgentie mist bij het Rijk. Hij pleit ervoor dat er in deze regio meer geïnvesteerd wordt. “De Noord-Zuidlijn is daar een goed voorbeeld van. Naar alle waarschijnlijkheid zal die doorgetrokken worden naar Schiphol en Hoofddorp. Dat is ontzettend belangrijk. Dan is Haarlemmermeer nog beter verbonden met de hele wereld en kunnen we groeien. Het maakt onze gemeente aantrekkelijk voor investeerders.”

Gepubliceerd op: 
23 mrt 2021