‘Rietveld nog steeds vooruitstrevend en modern’

Deel deze pagina
De kinderen en de leerkrachten van de Badhoevedorpse Rietveldschool zitten sinds vorige week verspreid over drie locaties. Hun eigen schoolgebouw aan de Einsteinlaan is voorlopig het werkterrein van bouwvakkers.

Het begin van de werkzaamheden viel samen met de eerste schooldag na wekenlang dicht te zijn geweest wegens de pandemie. Twee van de drie schoolgebouwen, het Mondriaan- en het Cobragebouw, zijn straks alleen nog maar een herinnering want die worden gesloopt. De drie gedenkbomen ontspringen de dans. Die hebben een veilige nieuwe plek aan de voorkant van de school gekregen.

Voorbereiding

Aan de renovatie en nieuwbouw van de Rietveldschool in Badhoevedorp is een uitgebreide voorbereiding voorafgegaan met veel overleg.  Er zijn tal van afspraken gemaakt over onder meer de financiën en de planning.  Het schoolbestuur, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH), is de bouwheer en daarmee de opdrachtgever van de architect en de aannemer.
 

impressie van de nieuwbouw van de Rietveldschool

Een impressie van de nieuwbouw van de Rietveldschool.

Verspreid

Het hoofdgebouw van de Rietveldschool, een openbare basisschool voor Daltononderwijs, is een gemeentelijk monument en blijft dan ook staan. Het wordt wel gerenoveerd. En uitgebreid.

Tot voor kort stonden er drie gebouwen om het speelplein heen. In dat ene nieuwe gebouw dat er voor in de plaats komt, is ruimte voor zo’n 630 leerlingen. De kinderen zitten nu verspreid over drie gebouwen: de Burgemeester Amersfoortschool, de Plesmanschool en een noodgebouw daar tussenin. Dit is de beste oplossing voor het onderwijs. Leerlingen kunnen zo veel mogelijk van bestaande lokalen gebruik maken en kleuters, onderbouw en ovenbouw van de school kunnen bijeenblijven.

Het is de bedoeling dat de kinderen en al het schoolpersoneel in het tweede kwartaal van 2022 terugkeren op het dan prachtig vernieuwde nest.

Presteren

De nieuwbouw en renovatie van de Rietveldschool kost de gemeente een kleine tien miljoen euro. Een fiks bedrag maar er staat wel wat tegenover, namelijk een opgeknapt gebouw met (behoud van) monumentale waarde, een bijna energie-neutraal gebouw ook, waarin ruim 600 kinderen, net als het schoolpersoneel, prettig kunnen werken en leren. Want daar draait het in het zogenoemde Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (IHP), waarvan de Rietveldschool een onderdeel is, allemaal om: een omgeving te creëren waarin leerlingen en leerkrachten optimaal kunnen presteren. 

Juweeltjes

Een enorme operatie in Haarlemmermeer dat vele tientallen basisscholen telt, in alle soorten en maten. Vele zijn juweeltjes om te zien, maar dat wil niet per se zeggen dat ze nog aan alle onderwijskundige eisen van deze tijd voldoen. Ook op het binnenklimaat en het energieverbruik valt hier en daar ook wel wat aan te merken. Dat IHP, het schoolgebouwenplan, is hard nodig, stelt de wethouder Jeugd & Onderwijs, Marjolein Steffens-van de Water, omdat sommige schoolgebouwen in de gemeente aan een opknapbeurt, vervanging of uitbreiding toe zijn. Dat geldt overigens voor én primair én voortgezet én speciaal onderwijs.

En dus ook voor de Rietveldschool, vernoemd naar architect Gerrit Th. Rietveld (1888-1964). De gemeente gaf hem in 1958 de ontwerp-opdracht en vijf jaar later werd het Rietveldgebouw, het oorspronkelijke hoofdgebouw, opgeleverd. 
Het hoofdgebouw van de Rietveldschool is aan de buitenkant goed bewaard gebleven. Het is niet uitgebreid, de slopershamer is nooit in de buurt geweest. Afgezien van een aantal wijzigingen in het interieur is ook de indeling ervan behouden gebleven.

De Tijd

De Rietveldschool is één van de weinige lagere scholen die de naamgever heeft gebouwd. Waarmee de status van gemeentelijk monument al voor een groot deel is verklaard. Het gebouw maakt onderdeel uit van de vernieuwende architectuurstromingen van de tijd waarin het is gebouwd: De Stijl. Tot deze kunststroming worden ook onder anderen Theo van Doesburg en Piet Mondriaan gerekend. De Rietveldschool zelf constateert met trots in de schoolgids dat Rietvelds meubels en bouwwerken nog steeds vooruitstrevend en modern zijn.
 

Gepubliceerd op: 
18 feb 2021