Regionaal werkcentrum tegen coronawerkloosheid open

Deel deze pagina
Op maandag 22 juni opent het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam. Dit centrum is een initiatief van de gemeente Haarlemmermeer samen met andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam en sociale partners, UWV en private partijen. Het werkcentrum verbindt werkgevers die door de coronamaatregelen geen werk voor hun personeel hebben, met werkgevers die juist mensen zoeken. Het doel: de oplopende werkloosheid beperken door personeel van werk naar werk te begeleiden. Op Schiphol is een dependance van dit werkcentrum ingericht.

In de regio Groot-Amsterdam kampen veel mensen en bedrijven met de gevolgen van de coronacrisis. Bedrijven in bepaalde sectoren hebben weinig of geen werk waardoor mensen hun baan verliezen. Tegelijkertijd kunnen in andere sectoren, zoals onderwijs, zorg, IT en overheid, juist kansen op werk ontstaan. Het werkcentrum brengt vraag en aanbod van werkgevers snel bij elkaar om personeel te matchen en zo werkloosheid te voorkomen.

Schappen in de supermarkt met groente en fruit

Foto: Shutterstock

 

Wethouder Johan Rip (Arbeidsmarktbeleid):

Met het Regionaal Werkcentrum helpen we mensen die hun baan door de crisis dreigen kwijt te raken direct naar een andere baan. Zo zorgen we dat inwoners niet tussen wal en schip vallen. Het Werkcentrum is een mooie aanvulling op de dienstverlening die we al bieden met ons lokale Werkgeversservicepunt. Waar ik blij mee ben, is dat er binnen de gemeente Haarlemmermeer, op Schiphol, een dependance is ingericht speciaal voor werkgevers op en rond de luchthaven.

 

Van werk naar werk

Het werkcentrum ondersteunt werkgevers om personeel aan het werk te houden. Bijvoorbeeld door bedrijven met elkaar in contact te brengen. En door personeel te helpen bij de overstap van werk naar werk. Bij het mogelijk maken van deze matches stelt het werkcentrum de vaardigheden van mensen centraal. Waar nodig kan een opleiding worden geboden om de overstap van personeel naar een andere branche of werkgever makkelijker te maken.

Website voor werkgevers

Werkgevers die geen werk meer hebben voor hun personeel of juist personeel zoeken, kunnen terecht op grootamsterdamwerktdoor.nl. Via deze website verbindt het werkcentrum werkgevers om vanuit een brede en intensieve samenwerking in de regio proactief aan oplossingen te werken. Op die manier blijven zoveel mogelijk mensen aan het werk en kunnen werkgevers zich richten op het voortzetten van hun bedrijf.

Groeiende netwerkorganisatie

Het werkcentrum is een groeiende netwerkorganisatie van de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Uithoorn, UWV, Luchtvaart Community Schiphol, Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, VNO-NCW, FNV, Pantar, AM match, ABU, NBBU, MKB Amsterdam, Leerwerkloket, House of Skills en Sociaal Werkkoepel.

Gepubliceerd op: 
22 jun 2020