Regenboogwethouder Steffens: ‘Het is ons menens!’

Deel deze pagina
Als het coronavirus geen roet in het eten gooit, viert regenbooggemeente Haarlemmermeer Coming Out Day, op 11 oktober aanstaande, als nooit tevoren. Grootser, gevarieerder, met een lijviger programma en langduriger. Bij dat laatste speelt een rol dat Coming Out Day dit jaar op een zondag valt. Dit lijkt een nadeel maar is het niet. Er is namelijk om de zondag heen geprogrammeerd zodat Coming Out Day nu als het ware op meerdere dagen valt.

Nieuwe status

Sowieso is de gemeente door haar nieuwe status van regenbooggemeente verplicht flink uit te pakken. Haarlemmermeer mag zich zo noemen sinds wethouder Marjolein Steffens-van de Water een convenant met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ondertekende. Dat was in december 2019. 
Niet alleen de gemeente maar ook uiteenlopende instanties en organisaties maken van Coming Out Day een memorabele gebeurtenis.

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water ondertekent de overeenkomst

11 december 2019: onder toeziend oog van de leerlingen ondertekende wethouder Marjolein Steffens-van de Water de overeenkomst. Foto: Denise Abbas.

Overal en altijd

Een opsomming, die niet volledig is, van actieve deelnemers: Sportservice Haarlemmermeer, scholen, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, COC Kennemerland, Cordaan (thuiszorg), Duycker, sportclubs, bibliotheek en dorps- en wijkraden.
Allemaal komen zij in actie om op verschillende manieren duidelijk te maken dat iedereen in Haarlemmermeer zichzelf moet kunnen zijn en zich geaccepteerd en veilig moet kunnen voelen. Op school, op straat, op de werkvloer, in de zorg, thuis, op het sportveld en in de eigen sociale kring of daarbuiten. Overal en altijd dus.

Convenant

Deze en andere teksten zijn ook te vinden in het convenant dat de partners van de Regenboogalliantie Haarlemmermeer op vrijdag 9 oktober tijdens een bijeenkomst – coronaproof uiteraard – op het raadhuis ondertekenen. Hierin spreken ze af dat ze als werkgever, dienstverlener of anderszins alles op alles zetten om de sociale acceptatie, veiligheid en weerbaarheid van LHBTI’s te vergroten.
Want dat Haarlemmermeer nu regenbooggemeente is, betekent veel meer dan dat Coming Out Day grootser, gevarieerder en langduriger wordt gevierd. Haarlemmermeer krijgt geld van het ministerie en trekt ook zelf geld uit waarmee beleid wordt ontwikkeld om de acceptatie van LHBTI’s te vergroten.

Onder de radar

“Dat is geen gemakkelijke opdracht”, zegt wethouder Marjolein Steffens-van de Water.

Veel lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen zijn onzichtbaar. Die leven onder de radar. Dat is één van de eerste dingen in Haarlemmermeer die moeten veranderen. Dat staat niet voor niets bovenaan de Regenboogagenda.

Méér LHBTI’s dan nu het geval is, moeten meedoen aan onderzoeken, hun stem laten horen en zorgen dat ze in beeld komen, zegt de wethouder. 
Coming Out Day is natuurlijk een prima gelegenheid daarvoor, voegt ze eraan toe. Maar daar mag het zeker niet bij blijven.

Regenboogvlaggen

Wethouder Steffens:

Je bent geen regenbooggemeente als je één keer per jaar overal regenboogvlaggen laat wapperen. Waarmee ik niet wil zeggen dat het hijsen van die vlaggen, wat we ook zeker weer gaan doen, onbelangrijk is. Maar we moeten en gáán ook meer stappen zetten. En dat moeten stappen zijn in het juiste tempo en in de goede richting. De LHBTI-gemeenschap in Haarlemmermeer, die zo’n 10.000 inwoners telt, is daarbij bij wijze van spreken onze gids. En aan een gids heb je het meest als deze zichtbaar is en zich uitspreekt.

Menens

“Ik ben hartstikke blij met ons veel omvattende programma en met het enthousiasme van allerlei organisaties om eraan bij te dragen. Dat is een krachtig signaal, namelijk dat het ons menens is,” aldus de regenboogwethouder.

Het programma is via deze link te bereiken. Zoals gezegd: het is vanwege corona onder voorbehoud

 

Gepubliceerd op: 
29 sep 2020