'Ratten? Voedselaanbod weg en riolen dicht'

Deel deze pagina
Publicatiedatum: 
dinsdag 10-10-2017
Door de media-aandacht is de overlast van ratten in de Thorbeckestraat in Zwanenburg weer volop in het nieuws. Dit terwijl de laatste melding binnenkwam op 21 juli 2017. Ook op sociale media laaien de reacties op.

Voedselaanbod

De roep om actie van de gemeente klinkt luid en duidelijk. Rob de Ruiter van gebiedsbeheer maakt duidelijk dat de bestrijding van overlast van ratten - die te boek staan als ziekteverspreiders - een gemeentelijke verantwoordelijkheid is in het kader van de volksgezondheid, maar dat die taak ophoudt bij de grens tussen openbare ruimte en particulier terrein. Ook wijst hij erop dat de voornaamste oorzaak van rattenoverlast het voedselaanbod is.

"En dat voedselaanbod, dat doen de mensen zelf." 

Op zijn minst Wikipedia geeft hem daarin gelijk. Daar is te lezen dat ratten zich goed in de buurt van mensen kunnen handhaven omdat zij niet goed omspringen met hun afval en het voeren van dieren.

Rob de Ruiter:

"Samen met de inwoners en corporatie Ymere zorgen we ervoor dat er geen defecten in het riool zitten zodat ratten daar niet uit kunnen. Wij doen dat voor het deel tot de huisaansluiting, zij voor het deel op eigen terrein.’" 

Als er toch gebreken zijn in het riool, treedt de gemeente in contact met de eigenaar van dat perceel om te zorgen dat het binnendringen van de ratten onmogelijk wordt. De gemeente werkt ook mee aan bijvoorbeeld rookproeven om het gezamenlijke riool, gemeentelijk en particulier, te onderzoeken op mogelijke gebreken.


Door voedsel en defecten in het riool komen ratten bovengronds. Foto: Shutterstock

Rob de Ruiter:

"Dit is ook in de Thorbeckestraat gebeurd. We hebben hier, in samenwerking met gebiedsmanagement, verschillende bewonersavonden georganiseerd, waar inwoners bij waren evenals de ongediertebestrijders van Meerlanden."

Geen rattenplaag

Meerlanden laat overigens weten dat er op dit moment geen sprake is van een 'rattenplaag', zoals in de (sociale) media wordt gesuggereerd. De laatste melding was op 21 juli 2017. De eerste klacht die bij de gemeente is ingediend – en zoals altijd direct aan Meerlanden is doorgegeven – dateert van 10 mei 2017. In totaal zijn er twintig  klachten geweest. Deze komen van enkele adressen van de Thorbeckestraat in Zwanenburg.
Het is al vastgesteld, ook tijdens niet drukbezochte voorlichtingsbijeenkomsten, dat de oorzaak van de overlast overmatig voedselaanbod is. Dat kan ontstaan bij het voeren van eenden en andere vogels. Die krijgen niet alleen brood toegestopt maar ook zaden en andere, voor ratten aantrekkelijke, etenswaren. Ook het houden van kippen en dan vooral morsen bij het voeren of het niet afgesloten bewaren van voorradenvoer, trekt de verafschuwde knaagdieren aan. Onsmakelijk maar wel goed om te weten is dat zelfs uitwerpselen van kippen voor ratten een traktatie zijn.
Dat zijn allemaal onderwerpen die met Zwanenburgers zijn besproken maar uitingen in de (sociale) media maken duidelijk dat de informatie niet overal even goed is doorgedrongen.

Af en toe een huis

Rob de Ruiter reageert desgevraagd op het verwijt dat de gemeente slechts 'af en toe een huis aanpakt en dat een structurele aanpak uitblijft'.

"Dat is echt een misverstand en doet geen recht aan onze inspanningen en is ook een beetje een miskenning van de eigen verantwoordelijkheid voor het eigen terrein. Na een melding helpen wij inderdaad bij het onderzoek met rookproeven. Daar blijft het niet bij. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het riool in de openbare ruimte. Maar dweilen heeft pas zin als de kraan dicht is. Dus samen met de bewoners, Ymere en Meerlanden moeten we ervoor zorgen dat de ratten, die via het riool van A naar B gaan niet ergens onderweg eruit gaan. En dat voedselaanbod moet echt verdwijnen. Anders blijft het half werk. Dat zijn allemaal dingen die we hebben besproken met bewoners."

Wethouder Tom Horn reageert desgevraagd op de vraag waarom de gemeente niet handhavend optreedt tegen veroorzakers van voedselaanbod, zoals bewoners graag zouden zien.

"Los nog van de vraag of ik dat praktisch voor me zie, heeft dit niet de hoogste prioriteit bij de handhavers. De overlast van ratten en de rol die voedselaanbod daarbij speelt heeft wél prioriteit in onze communicatie. Vandaar ook die voorlichtingsavonden."