Raadsvergaderingen uitgesteld

Deel deze pagina
Met de huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het niet langer wenselijk dat de hele gemeenteraad bij elkaar komt. Om een raadsvergadering rechtsgeldig te laten zijn, moet de vergadering fysiek plaatsvinden. Dat kan dus niet digitaal. Ook bij een vergadering zonder publiek en met minimale ambtelijke ondersteuning zouden er te veel mensen in een beperkte ruimte zijn.

Er wordt nu onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor onderlinge, digitale beraadslaging van de gemeenteraad, in raadssessies. 

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeenteraad
 

Gepubliceerd op: 
19 mrt 2020