Proefafsluiting Zwanenburgerdijk

Deel deze pagina
Op 24 september start de proefafsluiting voor het autoverkeer op de Zwanenburgerdijk. De afsluiting komt ter hoogte van de Lindenlaan en duurt twee maanden. Daarna wordt aan de hand van metingen en de ervaringen bekeken of de afsluiting blijft.
De Zwanenburgerdijk is een van de drukste stukken Ringdijk. Vooral tussen de Kerkhoflaan en Dennenlaan is het druk, met bijna 5.500 auto’s per dag. Door de proefafsluiting neemt het doorgaand autoverkeer op de dijk af. De proef is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart. Doel van dit programma is om de Ringdijk aantrekkelijker en leefbaarder te maken. 
Route omleiding Zwanenburg
Omleidingsroutes tijdens de proefafsluiting op de Zwanenburgerdijk. De routes worden met borden aangegeven.   

Lindenlaan 

Uit berekeningen blijkt dat een afsluiting ter hoogte van de Lindenlaan het meest effectief is om het aantal auto’s op de dijk te verminderen. Met een verkeersmodel is in kaart gebracht welke routes het verkeer neemt als de dijk hier is afgesloten. Doorgaand verkeer gaat via de N200, overig bestemmingsverkeer gaat via verschillende omliggende wegen. Uit ervaring blijkt dat het model goed inzicht geeft in de verdeling van het verkeer, maar dat het niet precies de gevolgen per straat kan aangeven. Daarom komt er een proef om de afsluiting te testen.  

Omleidingsroutes 

Tijdens de proef staan overal verkeersborden die het verkeer omleiden. De omleidingsroutes zijn op het kaartje hierboven te zien. Er komen verkeersregelaars bij onder meer de Lindenlaan, de Kerkhoflaan en de Domineeslaan. Mensen moeten natuurlijk aan de nieuwe situatie wennen en dat heeft tijd nodig. Daarom houdt de gemeente de situatie goed in de gaten en houdt zij tijdens de proef contact met de ondernemersvereniging en de dorpsraad. Op verschillende plaatsen in Zwanenburg wordt het aantal auto’s gemeten. De resultaten van die metingen worden vergeleken met verkeerstellingen die afgelopen jaar in april zijn gedaan.  

Na de proef 

Na de proef worden de resultaten onderzocht en besproken. Er wordt zowel naar de metingen als naar de ervaringen van bewoners, ondernemers en de dorpsraad gekeken. De proefafsluiting is geslaagd als 1. minder dan de helft van het verkeer dat nu op de Zwanenburgerdijk rijdt zich naar de achterliggende straten verplaatst en 2. de achterliggende straten niet te veel belast worden. Als de proef slaagt, kan de afsluiting worden omgezet in een blijvende maatregel. Zo niet, dan worden andere plekken voor de afsluiting bekeken of komt er een andere maatregel om het doorgaande verkeer op de dijk tegen te houden. 

Werkzaamheden N200 

Om het effect goed te kunnen meten start de proefafsluiting voordat de werkzaamheden voor groot onderhoud en vernieuwing van de boezembruggen op de N200 beginnen. Tijdens deze werkzaamheden wordt veel sluipverkeer verwacht op de Zwanenburgerdijk.  Op de website van Ringdijk-ringvaart staat meer informatie over de maatregelen in Zwanenburg en het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart.

Gepubliceerd op: 
10 sep 2018