Plan betaalbare woningen Veldbloemstraat Nieuw-Vennep

Deel deze pagina
Er komt een plan voor 43 betaalbare woningen aan de Veldbloemstraat in Nieuw-Vennep. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met woningcorporatie Ymere om te onderzoeken of dit mogelijk is. Als plek voor de nieuwe woningen is de oude locatie van de Rehobothschool bedacht. Deze voormalige school aan de Veldbloemstraat is in 2015 gesloopt. Sindsdien is het terrein onbebouwd gebleven.

Betaalbare woningen

Er is een groot woningtekort in Haarlemmermeer, vooral als het gaat om betaalbare woningen voor starters en jongeren. Dit geldt ook in Nieuw-Vennep. Samen met woningcorporaties kijkt de gemeente waar zij op korte termijn betaalbare woningen kunnen bouwen. Het stuk grond aan de Veldbloemstraat is een geschikte locatie.

De Veldbloemstraat in Nieuw-Vennep

De Veldbloemstraat in Nieuw-Vennep.  Foto: Google 2017

Moet in de buurt passen

De woningen moeten goed in de buurt passen. De gemeente heeft daarom voorwaarden gesteld aan Ymere voor de woningbouw. De nieuwe bebouwing krijgt een beperkte hoogte van twee of drie verdiepingen. Het groen blijft zo veel mogelijk behouden. Parkeren moet gebeuren op het terrein zelf, niet op straat. Binnen deze voorwaarden heeft Ymere een globaal plan uitgewerkt voor 43 betaalbare huurwoningen. Hoe de woningen er precies uit gaan zien is nog niet bekend. Ymere werkt dat verder uit. De gemeente gaat op haar beurt nog een plan maken voor de openbare ruimte. 

Communicatie aangepast vanwege coronavirus

De gemeente en Ymere willen de buurt uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. Dit kan helaas niet vanwege de coronacrisis. Het plan is nu om de buurt digitaal via de website van de gemeente te betrekken. Omwonenden zullen een brief ontvangen met meer informatie hierover.

Gepubliceerd op: 
6 apr 2020