Petitie voor netwerk aan ruiterpaden

Deel deze pagina
Hoe mooi zou het zijn als je te paard de hele gemeente kan doorkruisen over een netwerk van ruiterpaden? Dat vragen vijftien ondernemers van maneges en stallen in Haarlemmermeer zich af. Ze stelden een petitie op met hun wensen. Daarin vragen zij de gemeente om ‘alles in het werk te stellen om de hippische sport- en recreatiemogelijkheden in de natuurgebieden te vergroten.’ Ger Schonhage van Zorgmanege Stal Starro overhandigde afgelopen vrijdag de petitie en 1140 handtekeningen aan wethouder Mariëtte Sedee (Grootschalig Groen en Recreatie).

Als je in Haarlemmermeer buiten paard wil rijden, dan kun je goed terecht in het Haarlemmermeerse Bos en het aangrenzende gebied de Groene Weelde. Daar liggen mooie ruiterpaden, sommige door dichtbegroeid bos. Vanaf de manege rijd je zo het ruiterpad op. Dat zien de ruitersport ondernemers graag in de hele gemeente.

Mariette Sedee heeft de petitie in ontvangst genomen van Ger Schonhage

Wethouder Mariëtte Sedee heeft de petitie in ontvangst genomen van Ger Schonhage. Foto: Jur Engelchor.

Petitie 

Want niet alle stallen en maneges liggen zo mooi in een recreatiegebied of er dichtbij. Ruiters moeten vaak gebruik maken van wandel- of fietspaden of met hun paard een eind door de berm. Veel ruiters willen dat veranderen, staat in de petitie. Zij willen dat er meer speciaal aangelegde ruiterpad komen die uitkomen bij de stallen en maneges. Dat is prettiger en veiliger voor ruiter en paard. Liefst willen zij dat er een netwerk van zulke paden komt. In de petitie stellen zij dat er mogelijkheden te over zijn in Haarlemmermeer.

Ger Schonhage:

Buiten rijden en mennen is een sport, ook voor mensen met een beperking. Er zijn zoveel redenen om deze sport serieus te nemen. Buiten paardrijden is een hobby ter ontspanning, het is buiten in beweging zijn, het is de meest paardvriendelijke ontspanning en het is een werkplek voor mensen met beperking. Daarom zou de gemeente veel meer ruiterpaden moeten aanleggen.  

Paden in nieuwe recreatiegebieden

Mariëtte Sedee begrijpt de wensen wel.

Het is heerlijk om buiten te bewegen, dat vind ik ook. Daarom willen we op zoveel mogelijk plekken in Haarlemmermeer recreatieve paden aanleggen. Ik bedoel dan voor álle recreanten: wandelaars, fietsers en dus ook paardenpaden voor ruiters. Elke keer als we nieuwe recreatiegebieden maken, spannen we ons ook altijd in om ruiterpaden mee te ontwikkelen. Een voorbeeld is PARK21. Daar ontstaat in de toekomst ruimte voor meer ruiterpaden. Daarvoor is het nodig dat we eerst het MER en bestemmingsplan afronden. Dat kost inderdaad heel veel tijd. Zelf zouden we ook wel sneller willen met PARK21, maar dat kan niet.  

Investeren 

De ondernemers en ruiters vinden dat de gemeente in de paardensport moet investeren. Marjolijn de Ruiter, streekmanager van de stichting Ruiteren & Mennen legt uit waarom zij het initiatief nam voor de petitie.

Bijna 3000 inwoners van Haarlemmermeer rijden elke week paard. Zij maken ongeveer 1300 buitenritten per week. Die buitenritten vinden ruiters vaak veel fijner dan rijden in de bak. En voor de paarden is het ook gezond als zij regelmatig buiten lopen. Paardrijden is de 7e sport en de 3e buitensport, na hardlopen en fietsen. Wij vinden dat de gemeente daar meer geld aan moet uitgeven.  

“Geld is inderdaad een knelpunt,” aldus de wethouder. “Om ruiterpaden aan te kunnen leggen zijn ruimte en financiële middelen nodig. Daarom koppelen we die paden altijd aan nieuwe ontwikkelingen. Om meer te kunnen bereiken, werken we ook samen met andere organisaties zoals de het Recreatieschap Spaarnwoude en met Staatsbosbeheer." Daarnaast kan de gemeente niet zomaar geld aan de stallen en maneges geven. Dit zijn commerciële paardensport ondernemers. Dat is iets anders dan bijvoorbeeld een voetbalvereniging die een subsidie kan vragen bij de gemeente*). 

Krachten bundelen

Ook de vijftien stallen en maneges in Haarlemmermeer hebben de krachten gebundeld. Een paar jaar geleden hebben zij een netwerk opgericht. Elke stal en manege heeft een kaart gemaakt met de punten die beter kunnen. Van tijd tot tijd overleggen zij met de gemeente over hun wensen. Ze bespreken wat de maneges en stallen zelf kunnen doen en wat de gemeente kan doen. “We willen echt dat het allemaal wat sneller gaat,” zegt Marjolijn de Ruiter.

Als jouw manege niet in een recreatiegebied ligt of aan een ruiterpad, dan is buitenrijden echt heel lastig voor ruiter en paard. We worden er wel eens moedeloos van. Maar, het is goed dat de wethouder nu zelf is komen luisteren.   

Mariëtte Sedee:

We zien dat er een behoefte is aan buitenrijden. De petitie maakt dat nog eens goed duidelijk. We willen de ruiters daarin voorzien waar dat kan. Omdat Haarlemmermeer groeit, neemt ook de behoefte aan recreatiegebieden toe. Daarom maken we een nieuwe visie op recreatie en landschap. Ook in nieuwe recreatiegebieden maken we ruimte voor recreatieve verbindingen, waaronder ruiterpaden. In de recreatiegebieden is altijd ruimte geweest voor ruiterpaden. Daar blijven we ook in de toekomst voor zorgen.  

1140 handtekeningen

De petitie stond eind 2019 al online en is toen door 790 mensen ondertekend. Door de pandemie en coronamaatregelen is het aanbieden van de petitie lang uitgesteld. In 2020 hebben de stallen en maneges nog eens 350 handtekeningen op papier verzameld. 

*) Paardensportverenigingen niet zijnde bedrijfsverenigingen en gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer, kunnen een genormeerde subsidie bij de gemeente aanvragen voor hun jeugdleden. Per jeugdlid kunnen zij jaarlijks een bedrag van € 49,73 gesubsidieerd krijgen. 

Gepubliceerd op: 
8 mrt 2021