Paulo de Campos Neto nieuwe politiechef in Haarlemmermeer

Deel deze pagina
Publicatiedatum: 
maandag 14-01-2019
Hij werkt graag samen, vertelt Paulo de Campos Neto, sinds vier maanden politiechef bij Basisteam Haarlemmermeer. Dat in het noorden van Haarlemmermeer politie en gemeentelijke handhavers nu samen gehuisvest zijn in het oude raadhuis in Halfweg, vindt hij dan ook heel positief. “We hebben elkaar nodig.”

Paulo de Campos Neto: 

“Voor ik naar HaarIemmermeer kwam, werkte ik in de Haagse Schilderswijk. Daar zaten de handhavers ook bij ons in huis. Het voordeel is dat je gemakkelijk kunt overleggen en informatie delen. Op een gegeven moment hadden we veel last van straatroven door jongeren op scooters. We hebben de handhavers toen gevraagd om elke keer als ze op straat een bepaald type scooter zagen het kenteken en de locatie te noteren. Door die gegevens te analyseren konden we die zaken oplossen.”

Politiechef Paulo

Paulo de Campos Neto is naast Fred Roest de nieuwe politiechef van Basisteam Haarlemmermeer. Foto: Jur Engelchor

Extra inzet handhavers

Wat betreft die samenwerking valt zijn komst naar Haarlemmermeer op een goed moment. Het nieuwe Haarlemmermeerse college wil de handhavingscapaciteit uitbreiden en de handhavers meer bevoegdheden geven. De extra inzet moet onder meer verkeersovertredingen, parkeeroverlast rondom OV-knooppunten en afvalstorten in de openbare buitenruimte tegengaan. Deze ondersteuning betekent voor de politie dat zij wordt ontlast en meer tijd krijgt om haar primaire taken uit te voeren.

Eén agenda op gebied van preventie

De Campos Neto kwam in 1988 bij de politie. Hij was onder meer wijkagent en jeugdagent, zat bij de recherche en maakte deel uit van verschillende eenheden. Nu is hij naast Fred Roest de nieuwe politiechef van Basisteam Haarlemmermeer, dat bestaat uit 165 politiemensen.

Paulo: 

"Gemeente en politie zijn in de ogen van veel inwoners één overheid. Ook daarom is het belangrijk dat we één agenda voeren op het gebied van preventie en de aanpak van inbraak, straatroof en overvallen.”

Hij noemt als voorbeeld een training die politie en gemeente samen in de Schilderswijk gaven aan Marokkaanse moeders om alert te zijn op signalen van radicalisering en crimineel gedrag.

“Er speelden allerlei problemen en wij kwamen erachter dat we nauwelijks contact hadden met de Marokkaanse gemeenschap. Door die training kregen wij de toegang die we nodig hadden.”

Voorstander van meer diversiteit

De Campos Neto benadrukt dat het belangrijk is dat de politieorganisatie diverser wordt om de aansluiting met de maatschappij te behouden.

“Je moet mensen in huis hebben met kennis van de cultuur en achtergronden van de diverse groeperingen in de samenleving. Of het nu gaat om boeren in Friesland of vluchtelingen uit Syrië, de politie is er voor iedereen, en iedereen moet zich in de politie kunnen herkennen. Ik zeg niet dat je mensen met een ander etniciteit, kleur, geloof of geaardheid moet voortrekken, absoluut niet. Diversiteit is meer dan dat, het is vooral een mindset. De kwaliteit van de politiemensen staat voorop, maar kennis van andere culturen is óók een waardevolle vaardigheid. En eentje die we hard nodig hebben.”

Gevoel van veiligheid

Haarlemmermeer is na de Schilderswijk voor De Campos Neto een geheel andere werkomgeving.

“De aanwezigheid van Schiphol maakt dit tot een unieke gemeente. De misdaadcijfers laten in Haarlemmermeer al een aantal jaren een dalende lijn zien, maar elke inbraak of overval is er natuurlijk één te veel. Hoe veilig mensen zich voelen, hangt ook af van de inrichting van de straat, hoe de wijk erbij ligt, de sociale samenhang enzovoort. Je kunt het gevoel van veiligheid alleen vergroten door naar al die facetten te kijken en met alle partners in de wijk samen te werken.”