Park Zwanenburg krijgt 70 bomen van de Lijnderdijk

Deel deze pagina
De afgelopen periode is de Lijnderdijk aan weerszijden verstevigd. Voor de veiligheid is een aantal bomen gekapt. Bomen maken een dijk minder stabiel en omgewaaide bomen kunnen een dijk ernstig beschadigen. Als compensatie voor de gekapte bomen zijn nu nieuwe bomen geplant bij Park Zwanenburg. “Het is altijd jammer als bomen moeten sneuvelen. Groene plekken om te recreëren zijn heel belangrijk. Ik ben blij dat de gekapte bomen vervangen worden op een plek die aansluit bij Park Zwanenburg”, aldus wethouder Mariëtte Sedee (Grootschalig groen en recreatie) van de gemeente Haarlemmermeer.

Ineke van Steensel, hoogheemraad van Rijnland, is het daarmee eens:

“Waterschappen hebben niet alleen oog voor de veiligheid, maar ook voor de omgeving. Graag werken we samen om de eigen omgeving mooier te maken en een andere kijk te bieden op ons water.” 

Compensatie

Voor de dijkverbetering van de Lijnderdijk moesten circa 70 bomen het veld ruimen. Dat gebeurde over een lengte van 300 meter waarbij het binnentalud is versterkt met klei. Om het aantal gekapte bomen te compenseren is in overleg met de gemeente Haarlemmermeer een terrein in het oude gedeelte van Park Zwanenburg gekozen om nieuwe bomen te planten. In samenwerking met hoveniersbedrijf Lucidus Groenzorg en Robert Blom Grondwerken werden door wethouder Sedee en hoogheemraad Van Steensel vandaag de laatste bomen geplant.

Wethouder Mariëtte Sedee (Grootschalig groen en recreatie) en Ineke van Steensel, hoogheemraad van Rijnland, planten samen een boom.

Wethouder Mariëtte Sedee en Ineke van Steensel, hoogheemraad van Rijnland, plantten de laatste bomen. Foto: Jur Engelchor

Bijvriendelijk bloemzaad

De dijk blijft vanuit het oogpunt van waterveiligheid vrij van bomen. Zo houdt iedereen ook in de toekomst droge voeten. De nieuwe bomen sluiten aan bij het Park Zwanenburg, dat wordt beheerd door het recreatieschap Spaarnwoude. Marco Riesener van het recreatieschap:

“Naast deze herplant krijgt ook het heringerichte park 35 nieuwe bomen en komt er 400 m² aan heesters, bollen en vaste planten bij. Omdat wij ons samen met de gemeente en het waterschap inzetten voor de wilde bijen, kiezen wij voor het zaaien van bijvriendelijk bloemzaad en plaatsen wij bijenhotels in het park.”

Gepubliceerd op: 
27 mei 2021