Oproep aan ondernemers: vraag Tozo aan vóór 1 juni!

Deel deze pagina
Door de coronacrisis hebben veel zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, financiële ondersteuning nodig. Daarom is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen. Zelfstandigen die gebruik willen maken van Tozo kunnen nog tot 1 juni een aanvraag indienen.

Ondernemers die voldoen aan de voorwaarden kunnen vanuit de Tozo een aanvraag doen voor inkomensondersteuning of een lening voor bedrijfskapitaal. Allebei aanvragen mag ook. De inkomensondersteuning geldt voor maximaal 3 aaneengesloten maanden. Het ontvangen bedrag hoeft niet terug te worden betaald, tenzij achteraf blijkt dat iemand er geen recht op had. Ondernemers kunnen ook aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. De lening bedraagt maximaal 10.157 euro (tegen 2 procent rente) en moet vanaf 1 januari 2021 binnen 3 jaar worden terugbetaald.

Vóór 1 juni

Bij de gemeente Haarlemmermeer zijn inmiddels zo’n 3000 aanvragen voor inkomensondersteuning binnengekomen, waarvan het merendeel is uitbetaald. Ook zijn er meer dan 260 leningen aangevraagd die nu in behandeling zijn. Wethouder Johan Rip (Werk & Inkomen en Ondernemerschap) doet een dringende oproep aan ondernemers:

De Tozo is een landelijke regeling en wij hebben als gemeente niet de vrijheid om zelf de termijn te verlengen. Daarom mogen we aanvragen die na 31 mei binnenkomen niet in behandeling nemen. Daarom: heeft u echt financiële ondersteuning nodig? Doe uw aanvraag dan voor 1 juni!

Uitbreiding Tozo: grenswerkers en AOW’ers

Het kabinet heeft de Tozo onlangs verder uitgebreid. Zo kunnen ook zelfstandigen die de AOW-leeftijd bereikt hebben een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Daarnaast is de Tozo nu beschikbaar voor zogenaamde grenswerkers. Dat betekent dat zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen maar een bedrijf in de EU, EER of Zwitserland hebben, inkomensondersteuning vanuit de Tozo kunnen aanvragen. Ondernemers die in het buitenland wonen maar een bedrijf in Nederland hebben, kunnen vanaf 18 mei een lening voor bedrijfskapitaal vanuit de Tozo aanvragen. De gemeente Maastricht voert dit onderdeel van de Tozo uit voor heel Nederland.

Tozo Aanvragen

Tozo aanvragen kan via de webiste van de gemeente. Ondernemers zien hier ook aan welke voorwaarden zij moeten voldoen en op welke andere (landelijke) regelingen zij mogelijk recht hebben.

 

 

Gepubliceerd op: 
14 mei 2020