Ook wethouder Steffens kritisch over openbare ruimte

Deel deze pagina
Publiek, pers en politiek bevragen de gemeente voortdurend over de openbare ruimte. Die ligt er niet goed bij, vinden ze. Dát zijn ze wel eens. Maar hun argumenten lopen sterk uiteen.

Bijtjes en bloemetjes

Er wordt te veel gemaaid of juist te weinig, te vroeg of te laat, er is achterstallig onderhoud van straten en wegen, er zijn tekorten of er is te weinig geld voor uitgetrokken of er wordt ten onrechte op bezuinigd, valt te beluisteren. Tegelijkertijd wordt aandacht gevraagd voor biodiversiteit, voor flora en fauna, voor bijtjes en bloemetjes.

Betrokken

“Er zijn veel critici. Count me in, want ik ben zelf ook niet altijd overal tevreden over”, zegt Marjolein Steffens-van de Water, als wethouder verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving. 

Ik vind het positief dat inwoners zo betrokken zijn bij hun directe leefomgeving. Maar de critici zijn het onderling ook niet altijd eens. Het lastige is dikwijls dat mensen, ja, ik ook, reageren op wat ze zien in het hier en nu. De effecten van het beleid op de wat langere termijn kennen ze niet, kunnen ze ook nog niet kennen. Deze worden lang niet altijd in voldoende mate meegewogen in de beoordeling. En wat meer vertrouwen in de natuur, die in staat is heel wat zelf te regelen, kan ook geen kwaad.   

Wethouder Marjolein Steffens maakte een selfie op het Tjalkplein op de kom van Verremeer in Rijsenhout

Een selfie van wethouder Marjolein Steffens op een mooie plek: het Tjalkplein op de kop van Verremeer in Rijsenhout.

Kapmes

Is het dan allemaal koek en ei in de openbare ruimte en zeurt iedereen er maar wat op los? “Zeker niet”, aldus de wethouder. “Maar het andere is ook niet waar: je hebt geen kapmes nodig om erdoorheen te komen en je loopt of rijdt ook niet over alleen maar wegen en stoepen vol hobbels en kuilen. Dat het er overal niet uit ziet, is gewoon niet waar.”

Uit beheerplannen komt naar voren dat de kwaliteit van de meeste onderdelen van de openbare ruimte goed is, zegt wethouder Steffens. Tijdens een informatieve bijeenkomst enige tijd terug bleek dat het beeld van raadsleden van de openbare ruimte is bepaald door 10 tot 20 procent van het areaal dat is onderhouden op het laagste niveau, het C-niveau. De wethouder: “Maar veruit het grootste deel van de openbare ruimte voldoet aan de norm: A- of B-kwaliteit. Ik denk dat het de inwoners en ook mijzelf net zo vergaat als de raadsleden.”

A, B, C

Over welk niveau de openbare ruimte van Haarlemmermeer wordt onderhouden zijn afspraken gemaakt met de gemeenteraad. Die zijn vastgelegd in het zogenoemde Beeldkwaliteitsplan (BKP). “Dat is voor een deel natuurlijk een financieel verhaal. Hoe groter het gebied is waar je een A op plakt, hoe hoger de kosten.”

In het BKP is overwegend gekozen voor kwaliteitsniveau B(asis).  C komt ook voor en voor centrumgebieden geldt niveau A (hoog). In 2016 is mede om de biodiversiteit te bevorderen het maaibeleid aangepast, lees; de keuze gemaakt om minder te maaien. Sindsdien geldt voor recreatief gras kwaliteitsniveau C. Méér biodiversiteit wordt immers bereikt door grassen langer te laten groeien en zo kleurrijke kruiden een kans te geven. Wethouder Steffens:

Er zijn steeds meer C-plekken die tot mijn favoriete stukjes Haarlemmermeer behoren, zo verzorgd, kleurrijk en fleurig zijn ze. Maar ik ben me ervan bewust dat anderen dat anders beoordelen. Er zijn ook gebieden waar die kleurenpracht ontbreekt. Dat heeft met de bodem te maken. Dan wordt een C bij wijze van spreken als een D ervaren. 

Brief

De wethouder heeft in een brief aan de gemeenteraad op een rijtje gezet hoe het beleid op het gebied van beheer en onderhoud in elkaar steekt, hoe dat zo is gekomen, hoe het financieel is geregeld en hoe de toekomst eruitziet. In de brief reageert zij ook op een motie van de raad waarin staat dat het college plannen moet maken om vermeende tekorten te bestrijden en om meer grip te krijgen op vernieuwingen in de openbare ruimte.

Veel wat er in de brief staat, is ook een antwoord op de vragen die inwoners dikwijls stellen. Wethouder Steffens: “Die vragen komen vaak voort uit beelden die mensen hebben. Ook hier zeg ik: dat geldt net zo goed voor mij. Ik kom óók dingen tegen in de openbare ruimte die me niet bevallen. Maar als ik daarover mijn ambtenaren bevraag, blijkt de vork toch dikwijls anders in de steel te zitten dan ik dacht.”

Dat geldt soms ook voor raadsleden. Dat is niet gek, vindt wethouder Steffens, want zeker de financiering van beheer en onderhoud is complexe materie. Zo kon het gebeuren dat de benodigde investeringen in de openbare ruimte in de jaren 2022, 2023 en 2024 zijn aangezien voor tekorten, tekorten die moeten worden weggewerkt, staat in de motie. “Maar het zijn geen tekorten, het zijn vervangingsinvesteringen”, aldus de wethouder, bedoeld voor wegen, trottoirs, fietspaden, groen, bomen, watergangen, begraafplaatsen, openbare verlichting enzovoort “Die moeten als hun levensduur erop zit, worden vervangen.”

Zoals gezegd: de wethouder is zich ervan bewust dat de gemeente niet alles in de openbare ruimte voor elkaar heeft. Ze deelt soms de kritiek op de wijze hoe het werk wordt uitgevoerd. “Dat blijft een punt van aandacht.”

Maar er spelen ook dingen mee waar maar weinig aan te doen is. De wethouder: “Het groenonderhoud staat momenteel onder druk, waardoor er veel meldingen van inwoners binnenkomen over de kwaliteit van het groen. Dit is trouwens in het hele land zo. Het is al lange tijd zeer groeizaam weer met extreme regenval in voorjaar en zomer. Het groen groeit extra snel en het is moeilijk om de kwaliteit die we met zijn allen hebben afgesproken waar te maken.”

Verboden

Dat het is verboden om chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken tegen onkruid dat tussen de tegels op stoepen en straten groeit, is ook van invloed. En met de toegestane methodes, die minder effectief zijn, zullen deze open verhardingen nooit meer écht en langdurig onkruidvrij worden, meldde de wethouder al eens eerder.

Daar bovenop komt nog eens dat aannemers momenteel kampen met een gebrek aan personeel, uitgerekend in de groeiperiode. “Ook weer niet typisch Haarlemmermeer want dit is in het hele land aan de hand.”

Gepubliceerd op: 
3 sep 2021