Ook minister vindt doortrekken Noord/Zuidlijn beste oplossing

Deel deze pagina
Woensdag 25 en donderdag 26 november vonden de jaarlijkse overleggen plaats over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT). Dit is een jaarlijks begrotingsoverleg over grote infrastructurele projecten met de bestuurders Infrastructuur en Waterstaat. Op de agenda stond dit jaar onder andere het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. De bestuurders van dit overleg vinden dat het doortrekken van de Noord/Zuidlijn een effectieve oplossing biedt voor verkeersknelpunten en ontsluiting van nieuwe wijken. Komend jaar wordt hier verder onderzoek naar gedaan.

“Het is fantastisch dat het rijk erkent dat het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en het sluiten van de kleine ring een effectieve en efficiënte oplossing is vanuit de woningbouw- en mobilteitsopgave zegt Marja Ruigrok. “In overleg met de partners starten we nu de verdere benodigde vooronderzoeken. Ook houden we goede hoop dat het Rijk deze opgave zal opnemen in het Groeifonds.”

Onlangs stelde Haarlemmermeer samen met zes andere partijen (Amsterdam, provincie Noord-Holland, Vervoerregio, NS, Schiphol, KLM) al ruim een miljard beschikbaar voor het metropakket en deed beroep op het Groeifonds van het rijk voor verdere financiering

Gepubliceerd op: 
27 nov 2020