Ook in 2021 controles bedrijventerrein De Liede

Deel deze pagina
Onder andere bouwovertredingen, uitkeringsfraude en onveilige werksituaties zijn woensdag 24 maart aangetroffen bij twee bedrijven op bedrijventerrein De Liede. Deze en andere bedrijven op De Liede zijn bezocht in het kader van een integrale controle. De controle is uitgevoerd onder regie van de gemeente Haarlemmermeer, samen met de Politie, de Vreemdelingenpolitie, Milieupolitie, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebeid, Brandweer, Liander, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de bouwinspecteur en sociaal rechercheurs van de gemeente Haarlemmermeer.

Integrale aanpak bedrijventerrein De Liede

De gemeente Haarlemmermeer is in 2020 gestart met integrale controles van alle bedrijven op bedrijventerrein De Liede. Dit doen zij onder de vlag van het RIEC: het Regionale Informatie- en Expertise Centrum dat zich bezighoudt met de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Haarlemmermeer voert de controles uit samen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de Belastingdienst, de Vreemdelingenpolitie, Liander en de brandweer. Doel van deze controles is om het imago van het terrein en de bonafide bedrijven te verbeteren, door onder andere malafide bedrijven aan te pakken.

Een bord dat verwijst naar bedrijventerrein De Liede

Een bord verwijst naar bedrijventerrein De Liede. Foto: Margo Oosterveen.

Alle ondernemers zijn tijdens een informatiebijeenkomst in december 2019 op de hoogte gebracht van de integrale controles. De eerste controle heeft in januari 2020 plaatsgevonden, toen zijn vijf bedrijven bezocht. Naast illegale bewoning was er sprake van milieuovertredingen en werden er gestolen auto-onderdelen aangetroffen. Een van de bedrijven voldeed niet aan de fiscale verplichtingen. Daarna zijn er in de loop van 2020 nog vier andere controles uitgevoerd.

De Liede

Op het in 1975 aangelegde bedrijventerrein De Liede zijn vooral autohandel en auto-demontagebedrijven te vinden. Al vanaf het begin kampt het terrein met een negatief imago. Er zijn in de afgelopen jaren diverse handhavingsacties geweest om de criminaliteit aan te pakken en de kwaliteit van het bedrijventerrein te verbeteren.

Ook de huidige handhavingsacties, waarbij het komende jaar alle bedrijven bezocht zullen worden, worden uitgevoerd om de criminaliteit aan te pakken en het imago van het terrein en de bonafide bedrijven te verbeteren. Dit is ook in het belang van het nieuwe bedrijventerrein dat om het bestaande De Liede heen wordt aangelegd.

 

Gepubliceerd op: 
24 mrt 2021