Ontwerp Fanny Blankers-Koenlaan klaar

Deel deze pagina
Om de verkeersveiligheid te verbeteren, krijgt de Fanny Blankers-Koenlaan in Hoofddorp een nieuwe inrichting. Vanaf begin vorig jaar heeft de gemeente samen met de wijkraad, inwoners, scholen, winkeliers, politie en Connexxion gewerkt aan het plan hiervoor. Dat is nu klaar. De uitvoering van de werkzaamheden start in januari 2020.

De verschillende delen van de laan krijgen een ander uiterlijk waardoor een gevarieerde route ontstaat. Door de laan overzichtelijker te maken en de rijsnelheid te verlagen, neemt de verkeersveiligheid toe. De rijsnelheid wordt verlaagd door flauwe bochten in de weg, verhogingen in het wegdek en de aanleg van een rotonde.

Kruising FBK-laan en Molenaarslaan

Fietsers op de kruising Fanny Blankers Koen-laan en Molenaarslaan. Foto: Margo Oosterveen

Participatie

Na onderzoek naar de verkeersveiligheid op de Fanny Blankers-Koenlaan is vorig jaar besloten om de laan opnieuw in te richten. Een klankbordgroep, bestaande uit de wijkraad, bewoners en andere belanghebbenden, heeft meegedacht over het ontwerp. Met hen is gezocht naar het beste ontwerp voor een verkeersveilige inrichting. In april 2018 was er een inspraakronde voor bewoners en belanghebbenden. De meningen, wensen en suggesties die daarbij naar voren zijn gekomen, zijn zoveel mogelijk in het plan meegenomen. Tijdens een inloopavond op 10 september kon iedereen het ontwerp bekijken en vragen stellen. Vervolgens konden mensen nog tips meegegeven voor de uitvoering.

Fietsers op rijbaan

In de nieuwe situatie rijden fietsers over brede fietsstroken op de rijbaan. Hierdoor hebben zij en automobilisten continu zicht op elkaar, wat de kans op ongevallen verkleint. Bij de huidige vrijliggende fietspaden zorgen geparkeerde auto's en andere obstakels in de berm voor minder goed zicht op fietsers bij het afslaan.

Rotonde

Het kruispunt met de Nieuwe Molenaarslaan wordt vervangen door een rotonde met een éénrichtingsfietspad. Hierdoor zijn fietsers en voetgangers beter zichtbaar en wordt de aanrijsnelheid van de auto’s verlaagd. Dit vergroot de verkeersveiligheid. Het gebeurt regelmatig dat fietsers ter hoogte van het Haarlemmermeer Lyceum tegen de rijrichting in fietsen. Hoewel het lastig is om het gedrag van fietsers te sturen, worden zij zoveel mogelijk in de juiste richting geleid met hagen en elementen in de bestrating.

Planning werkzaamheden

Deze maand start de aanbesteding waarmee de gemeente de aannemer voor het werk kiest. In januari 2020 beginnen de nutsbedrijven met het verleggen van kabels en leidingen. Dit duurt ongeveer twee maanden. Aansluitend start de aannemer met de uitvoeringswerkzaamheden. Naar verwachting is de vernieuwde Fanny Blankers-Koenlaan na de zomer klaar.

Kijk voor meer informatie op: www.haarlemmermeer.nl/fannyblankerskoenlaan

 

Gepubliceerd op: 
6 nov 2019