‘Onkruidbeheersing blijft lastige opgave’

Deel deze pagina
Op aandringen van de gemeente is Meerlanden begonnen met een inhaalslag op het gebied van onkruidbeheersing. Dat is hard nodig, vindt wethouder Marjolein Steffens-van de Water (Fysieke Leefomgeving), want op veel plekken in de polder zijn door de groene sprieten de straat- en stoeptegels niet meer te zien. “Nog even en je moet een kapmes meenemen als je gaat wandelen.”

Onkruid vergaat niet

Ze vindt écht dat het beter moet met de onkruidbeheersing in Haarlemmermeer maar tegelijkertijd doet ze aan “verwachtingsmanagement”. Ze zegt:

Ik denk niet dat we het onkruid volledig onder controle krijgen. Sinds we het niet meer met gif mogen bestrijden, kunnen we het slechts beheersen en daar komt héél veel bij kijken. Veel geld ook. Dat is niet typisch Haarlemmermeers, dat is in het hele land zo. Het is een open deur maar ik trap ‘m toch maar even in: onkruid vergaat dus echt niet.

Paardenbloemen in de goot

Paardenbloemen tussen de stoeprand en de weg. Foto: Margo Oosterveen

Kopje kleiner

Niet alleen de wethouder dringt aan op een tandje erbij qua onkruidbeheersing. Ook inwoners doen veel meldingen over onkruid in verhardingen, met een piek in juni toen de teller door schoot naar bijna vijftig. Met Meerlanden, dat de werkzaamheden in opdracht van de gemeente uitvoert, is afgesproken dat er onmiddellijk een inhaalslag wordt gemaakt. Meerlanden erkent dat de huidige situatie niet conform contractuele afspraken is.

Inmiddels is Meerlanden met vier extra bosmaaiers en twee extra borstelmachines met personeel al druk in de weer om het onkruid alsnog een kopje kleiner te maken. Zo moet het lukken om te voldoen aan de zogenoemde beeldkwaliteit, waarover afspraken zijn gemaakt met de gemeenteraad.

Michel Boon, contractmanager bij Beheer en Onderhoud, geeft aan dat onkruidbeheersing lastiger is dan de vroegere onkruidbestrijding. Die term dekt de lading niet meer sinds de  gemeente onkruid niet meer chemisch mag bestrijden met gif (Roundup).

Arbeidsintensiever

Daarvoor in de plaats worden sinds een aantal jaren alternatieven ingezet: mechanisch (vegen, borstelen en met de hand) en thermisch (met heet water, hete lucht en branden).

“Dat is een stuk arbeidsintensiever”, weet Michel Boon.   “Vooral bij bankjes en prullenbakken en langs randen.”

Vorig jaar profiteerden we qua onkruidbeheersing nog van warmte en de droogte maar door het zomerweer van dit jaar schiet het de grond uit waar je, bij wijze van spreken, bij staat.

Afspraken

Daar komt nog bij dat doordat Roundup in de ban is gedaan ook niet kan worden geprofiteerd van de “naijleffecten” van het gif.

Na chemische bestrijding bleef het onkruid echt een tijdje weg. Nu steekt het na welke beheersmaatregel dan ook sneller de kop weer op dan toen we nog met gif werkten.

Wie in deze uitleg een verlangen bespeurt om weer Roundup in te zetten, heeft het mis, benadrukt Michel Boon. Onkruid verdelgen met gif gaat immers ten koste van de waterkwaliteit en vormt ook een bedreiging voor (huis)dieren.

Het is gewoon een nieuwe realiteit dat onkruidbeheersing arbeidsintensiever is. De gemeente is er ook bijna twee keer zo veel geld aan kwijt sinds chemische bestrijding niet meer mag. We willen meer waar voor ons geld. De inwoners kennelijk ook want we hebben er in de zomers van 2017, 2018 en ook dit jaar veel meldingen over binnen. We moeten op zoek naar een structurele oplossing.

Onkruid in het openbaar groen

De Haarlemmermeerse situatie rond onkruid in verhardingen is vergelijkbaar met onkruid in openbaar groen. Ook daar komt veel aan te pas om het vereiste kwaliteitsniveau te halen, ook daar zijn de warme zomers en de zachte winters van invloed op het onkruidoffensief.

Onkruid in het openbaar groen beheersen, wordt door verschillende aannemers gedaan. Zij zijn er al wel in geslaagd om achterstanden weg te werken. 

  

Gepubliceerd op: 
4 sep 2019