Onderzoek naar geluidsadaptief bouwen van start

Deel deze pagina
Op 15 juni sloeg wethouder Jurgen Nobel, samen met Arjan van Timmeren van de TU Delft, een fles champagne stuk op de eerste container die op een weiland bij C-Bèta geplaatst is. In totaal komen er 120 containers, voor de proef met geluidsadaptief bouwen.

De proef komt erop neer dat onderzocht wordt of gebouwen zo ontworpen en gepositioneerd kunnen worden dat de bewoners minder geluidshinder van bijvoorbeeld vliegverkeer hebben.

Wethouder Jurgen Nobel was blij dat het onderzoek eindelijk kan beginnen.

Geluidsoverlast van vliegtuigen is iets dat veel inwoners bezighoudt. Ik ben dan ook blij dat we kunnen onderzoeken hoe je een prettigere leefomgeving kan creëren in en vooral ook om je huis.  

Professor Arjan van Timmeren is verheugd dat er nu onderzocht kan worden wat de modellen op papier in de praktijk doen.

Het is vooral interessant om te zien of je straks ook in de buitenruimte, in je tuin, het vliegtuiggeluid kan dempen. Ik ben er trots op dat Martijn Lugten, die dit onderzoek vanuit de TU Delft leidt, de kans krijgt dit in een echt Fieldlab, op deze schaal kan testen.  

Naast de gemeente Haarlemmermeer hebben de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken een financiële bijdrage geleverd. Over een ander deel van de financiering is er een subsidieaanvraag ingediend bij de Stichting Leefomgeving Schiphol.

Wethouder Jurgen Nobel bekijkt de plaatsing van de eerste containers

Wethouder Jurgen Nobel bij de plaatsing van de eerste containers. Foto: Jur Engelchor.

TU Delft

Het Fieldlab is onderdeel van een onderzoek vanuit de TU Delft in samenwerking met AMS Institute. Eerder onderzoek heeft laten zien dat gebouwen invloed hebben op de geluidsniveaus van vliegtuigen. Door slimme keuzes te maken bij stedelijke ontwikkeling, positionering, vormgeving en materiaalgebruik van woningen is het aannemelijk dat de impact van vliegtuiggeluid rond woningen kan worden beïnvloed. Experimenten met een proefopstelling om innovaties te testen, helpen de wetenschappelijke modellen in de praktijk te testen en te verbeteren. De uitkomsten uit het onderzoek bieden ook een kans voor de gemeente Haarlemmermeer om wonen en vliegen slimmer te combineren en de leefomgevingskwaliteit in luchthavenregio’s te verbeteren.

Twee tot drie jaar

Jurgen Nobel, wethouder woningbouw is een warm pleitbezorger van dit onderzoek.

De luchthaven geeft economische voorspoed, maar de geluidshinder is ook onmiskenbaar. We willen de komende jaren duizenden woningen bijbouwen. Ik hoop dat de resultaten van het onderzoek zullen bijdragen aan een betere kwaliteit van onze leefomgeving.   

Martijn Lugten leidt vanuit de TU Delft het onderzoek.

We zullen metingen uitvoeren op het gebied van geluid, wind en temperatuur. De opstelling wordt gebouwd van zeecontainers en zal de komende twee tot drie jaar blijven staan. De resultaten van het onderzoek zijn openbaar beschikbaar.   

In september wordt er een groter evenement gepland. Dan zijn alle 120 containers geplaatst en kan er meer uitleg gegeven worden over dit onderzoek.

Hier staat de videoregistratie van het plaatsen van de eerste containers. 

 

Gepubliceerd op: 
14 jun 2021