Onderzoek naar aardwarmte in Haarlemmermeer

Deel deze pagina
Deze zomer onderzoekt Energiebeheer Nederland (EBN) welke plekken in Haarlemmermeer geschikt zijn om aardwarmte uit de bodem te halen. Met aardwarmte kunnen in de toekomst huizen, kantoren en bedrijven verwarmd worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld nu al in de glastuinbouw.

Tussen 4 juni en 5 juli doet EBN het onderzoek in een gebied van 300 meter breed tussen Abbenes, ’t Kabel, Rijsenhout en Oude Meer. Van 9 juli tot 1 september is een gebied tussen Vijfhuizen, Boesingheliede en de oostkant van Zwanenburg aan de beurt. Eind mei doet EBN het onderzoek in een gebied onder de Schipholweg.

Twee mannen voeren boringen uit om de ondergrond in beeld te brengen en te kijken of er aardwarmte in de bodem zit

Onderzoek naar aardwarmte gebeurt door geluidsgolven de grond in te sturen. Foto: SCAN. 

Wat is aardwarmte?

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is warmte uit de grote diepte van de aarde.  De warmte wordt in de vorm van warm water omhoog gepompt. Daarna wordt de warmte uit het water gehaald. Een warmtenet verdeelt deze warmte over huizen en gebouwen. Vervolgens pompt de installatie het afgekoelde water terug in de aardlaag waar het vandaan komt. Hier warmt het weer op. Aardwarmte is een duurzame energiebron die dus kan helpen om huizen en bedrijfspanden op een andere manier te verwarmen.

Aardwarmte in Haarlemmermeer

Jurgen Nobel, wethouder energietransitie:

Wij verwachten dat warmtenetten met een hoge temperatuur maar een beperkte rol zullen spelen in Haarlemmermeer. Wij staan positief tegenover geothermie. Omdat Haarlemmermeer geen ervaring heeft met geothermieprojecten maken we graag gebruik van de kennis die in de regio aanwezig is.   

Toekomstige warmtenetten kunnen door verschillende warmtebronnen worden gevoed. Aardwarmte kan een aanzienlijke hoeveelheid warmte leveren als de ondergrond geschikt blijkt te zijn. Over de diepe ondergrond van Haarlemmermeer is nog niet zo veel bekend omdat in dit deel van Nederland geen olie- of gasboringen hebben plaatsgevonden.

Wethouder Mariëtte Sedee:

Een aantal partijen heeft een opsporingsvergunning aangevraagd om in Haarlemmermeer locaties voor aardwarmte te mogen onderzoeken. De eerste stap is nu kijken of boringen in Haarlemmermeer zin hebben en veilig mogelijk zijn. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beslist uiteindelijk over de vergunningverlening.   

Meer kennis over de diepe ondergrond kan helpen de mogelijke rol van aardwarmte voor de warmtetransitie in Haarlemmermeer inzichtelijk te krijgen. Onderzoek van Energiebeheer Nederland kan hierbij helpen (de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland). 

Geluidsgolven

Het onderzoek dat deze zomer op de planning staat, gaat om seismisch onderzoek. Geluidsgolven worden de grond in gestuurd. Onderliggende aardlagen kaatsen de geluidsgolven terug. Grondmicrofoons vangen de signalen aan het aardoppervlak op. Daarmee kan EBN tot wel zes kilometer diep een beeld schetsen van de ondergrond. EBN boort daarvoor gaten van 8 centimeter doorsnee en maximaal 40 meter diep. Die gaten komen op 40 tot 100 meter afstand van elkaar. Daarin komt een lading. De gaten worden afgedicht met klei. Als de lading wordt ontstoken, ontstaan geluidsgolven. Er is dan een doffe plof te horen. Dichtbij kunnen lichte trillingen te voelen zijn.

Landelijk onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de naam SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) in opdracht van het ministerie van EZK. Wie vragen heeft, kan een e-mail sturen naar info@scanaardwarmte.nl. Meer informatie staat op de website van SCAN Aardwarmte.  

Gepubliceerd op: 
26 mei 2021