Onderwijs en Ongeduld

Deel deze pagina

Ik kom naar júllie toe de komende maanden!
Dat was mijn reactie toen ik kort na mijn aantreden als wethouder, met dit keer ook Onderwijs erbij in mijn portefeuille, te horen kreeg dat zich een heuse kennismakings- wachtlijst schoolbestuurders- en directies aan het vormen was.
Ze wilden mij spreken.

Nu houd ik zelf ook niet echt van wachten, laat staan wachtlijsten. En dus dacht ik: ik draai de boel om. En zo ontstond het idee van de scholentoer.
Een rondje polder. De ivoren toren uit, het veld in. Valt trouwens wel mee hoor, die ivoren toren. Ik werk op de eerste verdieping en mijn deur staat bijna altijd open.

Ik weet natuurlijk niet precies waar al die scholen en besturen mij over wilden spreken op mijn wethouderskamer. Maar dat hoeft ook niet, want ik heb ze uit mijn agenda geveegd.
‘As we speak’ wordt er een strak schema gemaakt van de scholentour, zodat ik binnenkort langs kan in het midden, noorden en zuiden van Haarlemmermeer.
Ik ga proeven van verschillende typen onderwijs; basis- en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en natuurlijk van Montessori tot interconfessioneel.
Als het even kan, wil ik mensen uit de verschillende geledingen binnen de school ontmoeten. Dus niet alleen de directeur, juist ook leden van de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad. Met de directeur wil ik heus wel een kwartiertje apart. Maar wat ik wil voorkomen, is dat ik alleen het wensenlijstje van de directeur en het bestuur mee terug neem.

Ik wil weten wat er spéélt. Ik wil graag horen welke dingen goed gaan en misschien zelfs nog beter kunnen. De wereld bestaat uit meer dan klaag- en de jubelzang alléén. Daar zit héél veel tussen. Dat geldt ook voor het onderwijs en dus ook voor de scholen in Haarlemmermeer.
Het toerschema moet strak in elkaar steken. Vooral ook in logistieke zin. De gemeente is groot en er staan veel scholen.

Als ik in een dagdeel twee of drie scholen kan bezoeken, ben ik snel goed op de hoogte. En u begrijpt: in één dagdeel én Abbenes én Badhoevedorp mee pakken, levert hoogst ongewenst rijgedrag op. Dat moet slimmer.

Haarlemmermeer is niet van alle maar wel van veel markten thuis: zo’n 60 basisscholen, 7 middelbare scholen, twee MBO’s, speciaal onderwijs, schakelklassen voor statushouders en het particulier hoger beroepsonderwijs van Young Capital. Nee, ik kan en zal niet alles in dat strakke schema opnemen. Maar een dwarsdoorsnede van het lokale onderwijs, dát moet kunnen!

Het wordt zeker geen saaie scholentoer. De variatie is enorm. Ik wil die zelf ervaren. Dat lukt niet in een wethouderskamer. Daarom kom ik naar jullie toe. Tot snel!

Marjolein Steffens - van de Water, wethouder Jeugd, Fysieke Leefomgeving, Dienstverlening, Participatie, Doelgroepenbeleid, Beheer en onderhoud.

Gepubliceerd op: 
12 feb 2019