Ondersteuning voor kinderen met lesurenachterstand

Deel deze pagina
Met zomerschool, studiebieb, een gratis lidmaatschap van de bibliotheek en met MeerBabbels, een activiteit van Meerwaarde om taalachterstanden te bestrijden, kunnen kinderen die door het coronavirus een lesurenachterstand hebben opgelopen, een inhaalslag maken. Wethouder Marjolein Steffens-van de Water laat dit in een brief aan de gemeenteraad weten.

De activiteiten beginnen binnenkort al. De gemeente krijgt voor de bestrijding van lesurenachterstanden geld van het Rijk. Zowel dit jaar als volgend jaar wordt er ruim 120.000 euro uitgetrokken voor dit doel.

Vreemde periodes

Door het coronavirus en de verschillende maatregelen waren 2020 en het eerste deel van dit jaar ook in Haarlemmermeer op zijn zachtst vreemde periodes voor de scholen. Bij de kinderen en hun ouders thuis was dat precies zo. De scholen moesten bijna van de ene op de andere dag thuisonderwijs organiseren, ook wel digitaal onderwijs genoemd of onderwijs op afstand. En ouders moesten thuis hun kinderen begeleiden en dat zien te combineren met hun banen.

een jongen en een meisje krijgen thuis les

Door de coronacrisis krijgen veel kinderen thuis les. Foto: Shutterstock.

Verschillen

Niet alle leerlingen volgden de afgelopen maanden alle lessen. Ook waren niet alle ouders altijd in staat om hun kinderen bij het thuisonderwijs te ondersteunen. Wethouder Marjolein Steffens-van de Water (jeugd & onderwijs):

Zonder ook maar één beschuldigende vinger te wijzen naar wie dan ook, moeten we constateren dat de verschillen in de kwaliteit en de kwantiteit van de ouderhulp groot zijn. Er zijn kinderen die, net als hun ouders, prima uit de voeten konden met de plots ontstane situatie maar en zijn er ook bij wie dat juist niet zo is.  

Kansengelijkheid

“De verschillen hebben een negatieve invloed op de kansengelijkheid in het onderwijs. Het is zaak deze weg te werken en de kinderen daarbij te helpen. Die beschuldigende vinger die ik zojuist noemde, wijst ook niet in de richting van kinderen. Ik let er niet voor niets goed op dat de term ‘lesurenachterstand’ wordt gebruikt en niet ‘onderwijsachterstand’. Men is geneigd te denken dat voor een onderwijsachterstand de oorzaak in het kind gelegen kan zijn. Dat is hier niet aan de orde. Als er iets zeker is van het coronavirus dan is het wel dat het een externe factor is.” 

MeerBabbels

Tijdens de verschillende sluitingen van het basisonderwijs sinds maart 2020 bleek digitaal onderwijs voor kinderen van groep 1 en 2 bijna niet haalbaar. Om de zo ontstane achterstand in te halen hebben drie scholen in Nieuw-Vennep, Rijsenhout en Hoofddorp Meerwaarde gevraagd om een (extra) groep MeerBabbels in gang te zetten. Het doel is om met deze groepen taalachterstanden bij kwetsbare kinderen, mede ontstaan door coronamaatregelen, terug te dringen. Als de coronamaatregelen het toelaten, willen de scholen hiermee beginnen na de meivakantie of de zomervakantie van dit jaar.

MeerBabbels zijn wekelijke bijeenkomsten van vijf kwartier, het hele schooljaar door, op locaties in Zwanenburg, Hoofddorp, Rijsenhout en Nieuw-Vennep. Van de ouders wordt verwacht dat ze het laatste kwartier aanwezig zijn om uitleg te krijgen over de huiswerkopdrachten. Ook gaan de ouders met de kinderen op pad voor bijvoorbeeld een bezoek dat aansluit op de behandelde thema’s, zoals de bibliotheek of de kinderboerderij.

Zomerschool

De zomerschool bestaat uit extra lessen tijdens de zomervakantie om lesuurachterstanden in te halen en is bedoeld voor kinderen uit groep 6 en 7. Het kan gaan om kinderen die door corona of door andere oorzaken een inhaalslag moeten maken. Er is ruimte voor 72 kinderen gedurende drie weken in de zomervakantie.

Studiebieb

De studiebieb is een initiatief van de Bibliotheek Haarlemmermeer en is gericht op kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het plannen, organiseren en het maken van het schoolwerk staan hier centraal. Zo kunnen kinderen zich goed voorbereiden op de Cito-toets, rekentoets of het eindexamen. Met de ouders, leerkracht en de leerling zelf wordt een plan van aanpak gemaakt voor vakken die de leerling moeilijk vindt.

Bijles is tegenwoordig kostbaar en is meer een middel geworden om een reeds opgedane voorsprong te vergroten in plaats van een manier om bij te spijkeren. Daarom investeren wij in 52 extra plekken bij de studiebieb, vanaf dit voorjaar tot eind juli 2022, bedoeld voor kinderen die dit nodig hebben en zelf geen bijles kunnen betalen

aldus wethouder Marjolein Steffens.

 

 

 

 

Gratis naar de bieb

Nog een manier om kinderen met achterstanden te ondersteunen is het gratis maken van de bibliotheekpas voor 14- tot en met 17-jarigen. Voor kinderen tot 14 jaar is het lidmaatschap al gratis.

De hoop is dat door deze ingreep lezen wordt bevorderd. De drempel om naar ‘de bieb’ te gaan wordt zo lager, is de gedachte. Kinderen die naar de bibliotheek gaan en boeken lenen en lezen zijn doorgaans leesvaardiger dan de kinderen die met een grote boog om de bibliotheek heen gaan. “Hoe groter de leesvaardigheid, hoe beter het taalgebruik, hoe breder je kijk op de maatschappij. Je profiteert daarvan in je dagelijkse leven en in je werk”, aldus wethouder Marjolein Steffens.

Gepubliceerd op: 
21 apr 2021