Nobel: ‘Praat mee over nieuwe energie’

Deel deze pagina
Er is veel aandacht in de media over het opwekken van nieuwe energie. Voor- en tegenstanders roeren zich. In het Klimaatakkoord heeft Nederland zich vastgelegd op duurzame energiebronnen. Maar de grote vraag is hoe we dit precies gaan doen, waar en wanneer? Voor de gemeente Haarlemmermeer is het belangrijk dat iedereen mee kan praten. Ook wethouder Nobel, verantwoordelijk voor de energietransitie, zei al een aantal keer dat hij dat draagvlak belangrijk vindt. “We moeten niks van bovenaf op willen leggen. Deze energietransitie moeten we samen doen.” Daarom wordt er op dit moment veel aandacht gevraagd om met elkaar te kijken wat er mogelijk is in Haarlemmermeer en wat mensen zelf kunnen doen en wat de overheid kan en moet doen? 

Afspraken 

Stap voor stap gaan wij allemaal over naar nieuwe energie. Dat hebben we zo afgesproken. Dat is energie die wij zelf opwekken. Iedereen mag en kan een plan maken om bijvoorbeeld een zonneakker te ontwikkelen of een windturbine op eigen grond te plaatsen. De rol van de overheid is er om ervoor te zorgen dat het goed gebeurt en dat er aan de randvoorwaarden wordt voldaan. “We moeten er goed voor zorgen dat de omgeving meebepaalt wat deze voorwaarden zijn en ook aan te geven hoe een initiatiefnemer van een zonne-park of windmolens de omgeving bij een ontwikkeling betrekt en laat meeprofiteren”, zegt Nobel.   

Meedoen 

De gemeente heeft twee grote gebieden aangewezen waar onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor het opwekken van nieuwe energie op grote schaal, maar ook wat de beperkingen zijn. Als er gesproken wordt over een zoekgebied, betekent dat zeker niet dat alles al beslist is. In tegendeel, er is nog volop ruimte om mee te praten.  

Zon 

Het zoekgebied voor zonneakkers ligt rondom Schiphol. Dit is al besloten door de gemeenteraad. Wordt het hele gebied dan vol gelegd met zonneakkers?  Nee, zeker niet. Er wordt nu gekeken naar wat de beste methoden zijn, hoe er samenhang kan ontstaan tussen initiatieven, maar ook hoe de omgeving mee kan profiteren.  Allemaal vragen waar de gemeente zorgvuldig mee omgaat, altijd in overleg met de omwonenden en belanghebbenden.  

Wind 

In het gebied in het zuiden van Haarlemmermeer wordt onderzocht of er windturbines kunnen worden bijgeplaatst. Dit zou dan een aanvulling zijn op de turbines die er al staan. Hierover is nog geen besluit genomen. Dat wordt in maart 2021 door de gemeenteraad genomen. Er wordt nu onderzocht of mensen in de omgeving dit zien zitten en ook welke locatie het meest geschikt is. Daarvoor moet eerst bepaald worden op welke wijze en hoe dat eruit kan zien. Dus wat er ruimtelijk mogelijk is, maar ook hoe de impact op de polder beperkt blijft en waar het ook kansen voor de omgeving biedt. 

Jurgen Nobel: "Meepraten over wat er in de gemeente gebeurt, blijft heel belangrijk."
Deze foto is genomen voordat de coronamaatregelen van kracht werden.
Foto: Jur Engelchor

 

Meepraten 

Vanaf begin dit jaar is de gemeente in gesprek met betrokkenen over beide gebieden. Grondeigenaren, dorpsraden, belangengroeperingen, omwonenden maar ook initiatiefnemers worden regelmatig bijgepraat over hoe zo’n gebied er met zonnepanelen of windturbines uit kan komen te zien. Er is altijd een startpunt. Hoe ziet het landschap er nu uit en waar zijn al afspraken over gemaakt?  Vervolgens is er door experts vanuit verschillende hoeken naar beide gebieden gekeken. Wat kan er op gebied van ecologie, (grond)geluid, reflectielicht, fijnstof, groenvoorziening, veiligheid en de recreatie worden ingepast. Dit is samengebracht in een aantal schetsen. Afgelopen dinsdag en woensdagavond zijn de vertegenwoordigers vanuit de omgeving weer bijgepraat en hebben zij de voorlopige schetsen ontvangen. Hun input wordt uiteindelijk weer meegenomen. Nobel: “Die gesprekken zullen ook blijven, want zorgvuldigheid is bij dit soort ingrepen in het landschap van belang. We moeten ervoor zorgen dat iedereen gehoord en begrepen wordt.”  

Inwoners, spreek je uit

In januari krijgen alle mensen die in die twee zoekgebieden wonen de kans om op de verschillende schetsen van het gebied te reageren. Zij ontvangen hier een persoonlijke brief met informatie over hoe en waar ze deze schetsen kunnen inzien. Alle overige inwoners worden via InforMeer, de facebookpagina ‘Nieuwe Energie’ en andere kanalen van de gemeente geïnformeerd. Ook zij mogen natuurlijk reageren. 

“Het is een zorgvuldig proces, waarin we stap voor stap iedereen meenemen, zodat de gemeente een weloverwogen advies kan geven aan de gemeenteraad”, zegt Nobel hierover. De gemeenteraad neemt in maart 2021 een besluit over de randvoorwaarden van grootschalig energieopwekking in Haarlemmermeer. 

Houd voor meer informatie de website voor nieuwe energie in de gaten: Haarlemmermeer.nl/nieuwe-energie of volg ons via facebook: Nieuwe Energie Haarlemmermeer 

Gepubliceerd op: 
27 nov 2020