Nieuwjaarstoespraak burgemeester Marianne Schuurmans

Deel deze pagina
De nieuwjaarstoespraak van burgemeester Marianne Schuurmans is te lezen op InforMeer en te beluisteren via facebook, twitter en instagram. Hieronder volgt de tekst. Aan het einde van de tekst staat de video.

"Dames en heren, jongens en meisjes, lieve inwoners van Haarlemmermeer, 

Het afgelopen jaar is niet makkelijk geweest. Na een hoopvolle zomer volgde deze herfst weer de teleurstelling van een nieuwe set maatregelen. Toch hebben we het afgelopen jaar laten zien dat we over grote vitaliteit en veerkracht beschikken. Onze economie werd hard geraakt, maar ondanks het feit dat we nog niet op ons oude niveau van 2019 terug zijn, hebben we dankzij onze lokale, nationale en internationale ondernemers onze koppositie als economische toplocatie van Nederland weer in kunnen nemen. Veel ondernemers hebben een moeilijke tijd achter de rug, maar in plaats van opgeven, vonden zij zichzelf en hun bedrijf opnieuw uit. Dat getuigt van creativiteit en lef en het laat de pioniersgeest zien waarmee Haarlemmermeer groot is geworden. 

Haarlemmermeer heeft een stevige plek in de regio. Het afgelopen jaar zijn er meer bedrijven bij gekomen dan dat er failliet zijn gegaan. Het aantal openstaande vacatures is enorm. Dat zorgt wel voor uitdagingen, want hoe gaan we er voor zorgen dat we banen in sectoren als de zorg, onderwijs en techniek gevuld krijgen.

Het aantal WW-uitkeringen is in de eerste helft van 2021 gedaald met 6 procent, maar het gebruik van de Voedselbank is tijdens de coronacrisis toegenomen. Ook groeien er meer kinderen op in een gezin met een minimum inkomen. De gemeenschapszin in onze samenleving is groot en het is nu belangrijker dan ooit om naar elkaar om te blijven kijken. Ondanks de bezuinigingen die wij als gemeente helaas moeten doorvoeren, willen we, móeten we er als gemeente voor blijven zorgen dat er een vangnet blijft voor de meest kwetsbaren. We voeren gesprekken met de deskundigen uit het veld en met raadsleden om te komen tot een goede inkoop van jeugdzorg en WMO, waarbij we al onze creativiteit aanboren om de kwaliteit te behouden.

Ook zetten we ons met meer nadruk in voor de veiligheid, gezondheid en de leefbaarheid in onze gemeente. Want Schiphol is weliswaar van groot belang voor de economie en werkgelegenheid in onze gemeente, naast de voordelen waar we van profiteren, ondervinden we ook nadelen van de nabijheid van zo’n grote luchthaven. De komende jaren willen we ons dan ook nog meer inzetten voor het beperken van de hinder en voor uw gezondheid.

Het weidse polderlandschap dat in de loop van de eeuwen naar onze hand is gezet met maar liefst 31 kernen is kenmerkend voor Haarlemmermeer. Waar vind je zoveel dijken, stoomgemalen, verdedigingslinies en oude boerderijen? We koesteren onze geschiedenis: niet alleen om naar te kijken, maar ook om deze volop te gebruiken. We beschermen én versterken de zo karakteristieke polderlinten, PARK21 krijgt meer en meer vorm en in de Groene Carré worden komend voorjaar vele honderden bomen geplant. De Spaarndammerdijk wordt volgend jaar aangepakt, zodat deze deels eeuwenoude dijk straks weer jaren mee gaat. 

En onder andere dát maakt Haarlemmermeer zo’n fijne gemeente om te wonen. De verwachting is dan ook dat Haarlemmermeer de komende jaren zal groeien van 160.000 inwoners naar 200.000 inwoners. We moeten daarom flink aan de slag: de komende 20 jaar bouwen we er 20.000 woningen bij. Sterker nog: als de Noord/Zuidlijn wordt doorgetrokken naar Hoofddorp en Nieuw-Vennep, kunnen we zelfs 30.000 woningen bouwen, waarbij we projectontwikkelaars en corporaties met verschillende maatregelen stimuleren om betaalbare woningen voor Haarlemmermeerders te bouwen. Daarmee komen we tegemoet aan de grote behoefte aan betaalbare woningen en we hopen dat we hiermee de lange wachtlijsten kunnen aanpakken. 

De woningbouw vindt vooral plaats in Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Door deze kernen te laten groeien, zorgen we ervoor dat de polder zijn weidse aanblik behoudt. Om deze ambities te realiseren, hebben we wel de middelen en steun van het Rijk en de provincie nodig. 

Overigens wordt er op dit moment al flink gebouwd in Hoofddorp. Tudorpark, met 1.200 woningen in Engelse stijl, nadert zijn voltooiing. De bouw van Hydepark, een moderne wijk met 3.800 appartementen is vorig jaar ook gestart. Het Raadhuisplein in Hoofddorp zal een volledige metamorfose ondergaan. Het huidige Raadhuis wordt gesloopt, om plaats te maken voor een nieuw, efficiënter, beter en goedkoper te onderhouden gemeentehuis. Uiteraard is bij het ontwerp rekening gehouden met het hybride werken: deels op kantoor, deels thuis. Ook verrijzen er 340 appartementen. Het Raadhuisplein wordt verder getransformeerd naar een levendig en aantrekkelijk stadsplein. Voor het echter zover is, moet er eerst worden gesloopt. De ambtenaren verhuizen dan naar een tijdelijk kantoor aan de Taurusavenue in Hoofddorp. 

Dat er vooral gebouwd zal gaan worden in Hoofddorp en Nieuw-Vennep wil nog niet zeggen dat er in de andere kernen niets gebeurt. Ook elders in de gemeente wordt, hetzij op kleinere schaal gebouwd, zoals bijvoorbeeld in Badhoevedorp en aan de Ringdijk bij Cruquius. We blijven ons inspannen voor Rijsenhout, waar behoefte is aan woningbouw, maar waar we ook te maken hebben met de potentiele tweede Kaagbaan en het nog te bouwen transformatorstation. 

We kijken ook naar de sociale aspecten: het Hart van Zwanenburg krijgt met het nieuwe dorpshuis en sporthal steeds meer vorm.

Juist onze dorpshuizen, wijk- en jongerencentra vervullen een belangrijke rol in onze samenleving. Want ook in deze moeilijke coronatijd zorgen de medewerkers van deze organisaties, samen met de vele vrijwilligers, voor de sociale samenhang in onze dorpen en wijken. Zij staken en steken de helpende hand toe naar de inwoners, vooral naar kwetsbare en eenzame inwoners en daar ben ik enorm trots op.

Datzelfde geldt ook voor het onderwijs, waar een enorme inzet is gepleegd om tijdens de coronacrisis geen kind buiten de boot te laten vallen en voor de vele zorginstellingen in onze gemeente, en de mantelzorgers die onder deze lastige omstandigheden voor een naaste zorgen. Maar ook vele andere bedrijven en ondernemers en hun medewerkers hebben in dit jaar alle zeilen bij gezet om bij te dragen aan de samenleving.

U hoort het: de gemeente Haarlemmermeer heeft grote en kleinere ambities. Daar kunt u op allerlei manieren invloed op uitoefenen. U kunt participeren bij het totstandkomen van het beleid. U kunt uw zienswijze op plannen indienen. U kunt inspreken tijdens de raadsvergadering, u kunt uw mening geven via social media.

Maar eens in de vier jaar kunt u de politieke arena volledig veranderen – of juist bij het oude houden. Op maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor mij zijn deze dagen de belangrijkste dagen van het jaar: dan vindt het feest der democratie plaats, het feest waarbij u laat weten wie er namens u in de raadzaal plaats mag nemen. Haarlemmermeer is úw gemeente, en daarom roep ik u allen op: maak gebruik van dat zo belangrijke recht!

Beste inwoners,

Veel activiteiten en evenementen konden het afgelopen jaar niet doorgaan. Toch hebben vrijwilligers ervoor gezorgd dat de voor Haarlemmermeer zo belangrijke Dodenherdenking, op 4 mei, in een aantal kernen op gepaste wijze toch kon plaatsvinden. Veel van onze helden uit de Tweede Wereldoorlog zijn in onze gemeente geëerd met een monument. Maar ook voor anderen die in Haarlemmermeer overleden zijn als gevolg van de Tweede Wereldoorlog zijn er nu gedenkstenen.

Vrijwilligers zorgden er in Hoofddorp ook voor dat Sinterklaas met zijn Pieten en een band kinderen én volwassenen lieten lachen. Het omdenken, wat kan er wél in plaats van niet en de tomeloze inzet van vrijwilligers laat de kracht van onze gemeenschap zien.

Omdenken zorgde er ook voor dat we in april aan een flink aantal inwoners op een prachtige wijze en in bijzijn van hun familie en vrienden, een Koninklijke onderscheiding uit konden reiken.

Helaas moeten we er rekening mee houden dat Covid-19 niet meer uit ons leven verdwijnt. De pieken zullen minder heftig worden.  We zullen steeds beter leren hoe we het virus moeten bestrijden en hoe we kunnen voorkomen dat we er ernstig ziek van worden. Maar úw gemeenschapszin, úw veerkracht maakt dat ik hoopvol ben gestemd over 2022.

Blijf gezond en help anderen gezond te blijven.

Ik wens u allen een heel goed jaar!"

 

Gepubliceerd op: 
1 jan 2022