Nieuwe locatie proefafsluiting Zwanenburgerdijk

Deel deze pagina
Vanaf maandag 22 oktober komt er een nieuwe proefafsluiting op de Zwanenburgerdijk ter hoogte van de Venenweg. De proefafsluiting duurt vier weken. De afsluiting op de Zwanenburgerdijk ter hoogte van de Lindenlaan wordt weggehaald. De metingen die hier de afgelopen drie en een halve week zijn gedaan geven een goed beeld van hoe het autoverkeer nu in Zwanenburg rijdt.

Proefafsluiting Zwanenburgerdijk/Venenweg

De proefafsluiting komt op de Zwanenburgerdijk ter hoogte van de Venenweg, aan de oostelijke kant van de kruising. Uit de berekeningen van het verkeersmodel blijkt dat een afsluiting op deze plek zorgt voor minder auto’s op de dijk. De verwachting is wel dat de invloed minder groot is dan die ter hoogte van de Lindenlaan.

Hoe gaat het tijdens de proef?

Tijdens de proef wordt het verkeer door middel van verkeersborden omgeleid. De nieuwe omleidingsroutes staan aangegeven op onderstaand kaartje. Een nieuwe situatie heeft tijd nodig, mensen moeten eraan wennen. Daarom is bijvoorbeeld niet uit te sluiten dat er gekeerd wordt bij de Domineeslaan en de Venenweg. De gemeente houdt de situatie in de gaten en houdt contact met de ondernemersvereniging en de dorpsraad.
Omleidingsroutes proefafsluiting Zwanenburgerdijk/Venenweg
Omleidingsroutes tijdens de proefafsluiting Zwanenburgerdijk/Venenweg

Wat gebeurt er na de proef?

Na de proefafsluiting wordt bepaald wat de definitieve situatie wordt. De gemeente doet dit op basis van de meetresultaten. Op verschillende plaatsen in Zwanenburg wordt de verkeersdrukte tijdens de proeven gemeten. Deze metingen worden vergeleken met de meetresultaten van april 2018. Ook de ervaringen van bewoners, ondernemers en de dorpsraad worden meegenomen. Lees meer over de maatregelen in Zwanenburg.

Gepubliceerd op: 
18 okt 2018