Nieuwe én tijdelijke schoolgebouwen aan Van den Berghlaan

Deel deze pagina
De Van den Berghlaan in Hoofddorp staat de komende jaren in het teken van de nieuwbouw van basisschool Juliana van Stolberg en van PI-school De Ster (pedagogisch instituut). En van een tijdelijk schoolgebouw voor kinderen van de beide scholen.

Eerstgenoemde is een reguliere school, laatstgenoemde is een pedologisch instituut dat werkt aan de ontwikkeling van kinderen met ingewikkelde leer- gedrags- en emotionele problemen. 

Haast is geboden. “Het belang van goed en passend onderwijs komt anders onder druk te staan”, aldus wethouder Marjolein Steffens-van de Water (Jeugd & Onderwijs). “De gebouwen waarin de kinderen en de leerkrachten en ander personeel moeten werken, zijn echt niet meer van deze tijd.”

Wethouder Marjolein Steffens in gesprek tijdens het locatiebezoek aan de scholen

Wethouder Marjolein Steffens tijdens het locatiebezoek aan de basischool Juliana van Stolberg en PI-school De Ster. Foto: gemeente Haarlemmermeer. 

Parkeerprobleem

Dankzij de plannen gaan de scholen er flink op vooruit en de omwonenden profiteren mee want er ligt ook een oplossing voor het parkeerprobleem in het verschiet. Maar er zijn ook wel wat hobbels te nemen, wordt duidelijk tijdens een zonovergoten locatiebezoek van wethouder Marjolein Steffens-van de Water.

Vette plus

Toch toont de wethouder zich aan het einde van het locatiebezoek blij met wat ze heeft gehoord en gezien. Onderaan de streep staat er wat haar betreft een vette plus. 

Nog dit jaar, in het laatste kwartaal en anders aan het begin van het nieuwe jaar, wordt een begin gemaakt met twee onderdelen van het plan, namelijk de aanleg van de parkeervoorziening - een soort kiss & ride zone - en de bouw van een tijdelijk schoolgebouw.

Dat laatste zal eerst worden gebruikt door de kinderen van Juliana van Stolberg en daarna door die van De Ster.

Eén noodgebouw gebruiken ten tijde van de nieuwbouw van twee schoolgebouwen is wel zo efficiënt en duurzaam  

zegt Thierry van der Weide van de gemeente Haarlemmermeer.

Indianenveldje

De beoogde locatie voor het noodgebouw is een L-vormig deel van het indianenveldje zoals het speelterrein in de buurt bekend staat. Het zal er zo’n vier jaar moeten staan. Als de kinderen van Juliana van Stolberg terug kunnen naar hun nieuwe schoolgebouw kan er mogelijk een stuk van de tijdelijke huisvesting af omdat De Ster minder ruimte nodig heeft. 

Geen bouwkeet

Het duurt ongeveer een jaar om het noodgebouw te bouwen en de nutsvoorzieningen aan te leggen. De bouwjaren voor het nieuwe schoolgebouw van Juliana van Stolberg zijn 2022 en 2023 en voor De Ster 2023 en 2024. 

Over het tijdelijke schoolgebouw zegt architect Daniel van den Berg:

Het zal er aan de buitenkant niet uit zien als een bouwkeet. We gebruiken voornamelijk natuurlijke kleuren met een paar felle accenten om het geheel als het ware te breken en het zal de kwaliteit uitstralen van een permanent gebouw.  

Over de nieuwe schoolgebouwen kan op dit moment nog niet zo veel worden verteld. Er zijn nog geen tekeningen. Projectleider Martin Loogman:

In elk geval blijft bij de Juliana van Stolberg alleen de fundering behouden en bouwen we de nieuwe school op het oude fundament.   

Voor het noodgebouw zal een beperkt aantal bomen moeten wijken. Een stuk of vier, zo is de schatting nu. Na vier jaar verdwijnt het gebouw en is het Indianenveldje weer het Indianenveldje. In de periode dat het tijdelijke gebouw er staat, zijn het schoolplein en het speelveld eromheen voor het grootste deel openbaar toegankelijk. Kortom, van spelende kinderen wordt nauwelijks een offer gevraagd. Wethouder Marjolein Steffens is daar zichtbaar erg blij mee. 

Parkeervoorziening

Dan de parkeervoorziening. Het is de bedoeling om deze parallel aan de Van den Berghlaan aan te leggen. “Die rust en veiligheid in het verkeer brengen”, zegt wethouder Marjolein Steffens.

Nu stoppen ouders die hun kinderen bij school afzetten soms midden op straat. Ook de taxibusjes die de kinderen van De Ster komen halen en brengen, veroorzaken verkeersdruk en parkeerproblemen. Daar klagen omwonenden al geruime tijd over. Begrijpelijk. Met deze parkeervoorziening kunnen we hopelijk dit probleem uit de wereld helpen.   

Er is nog meer goed nieuws op het gebied van parkeren. Voor het personeel van de scholen komt er een parkeerterrein. Ook dat betekent minder parkeeroverlast in de wijk. 

Blijvertje

De aanleg van de parkeervoorziening begint nog dit jaar of begin volgend jaar. Als de nieuwe schoolgebouwen van De Ster en Juliana van Stolberg er eenmaal staan, wordt de parkeergelegenheid helemaal netjes afgemaakt. “Want we leggen deze eerst tijdelijk aan vanwege het bouwverkeer maar de parkeervoorziening is wel bedoeld als blijvertje”, zegt de wethouder.

Toch kleeft er ook een pijnpunt aan het blijvertje, beseft de wethouder die niet alleen verantwoordelijk is voor schoolgebouwen maar ook voor groen, dus bomen en struiken. En van die laatste moeten er enkele tientallen wijken voor de parkeervoorziening. Wethouder Marjolein Steffens heeft de opdracht gegeven om ‘tot het gaatje te gaan’, om het uiteindelijke aantal te kappen bomen en struiken zo veel als mogelijk te beperken. Maar de bijl of zaag helemaal weghouden uit de Van den Berghlaan gaat in elk geval niet lukken, maken de drie mannen die haar vergezellen duidelijk. 

Genuanceerd

Hier hoort wel de constatering bij dat de bewuste bomen veelal dicht bij elkaar staan, elkaar als het ware beconcurreren om maar zo veel mogelijk zonlicht op te vangen. Er valt vanuit het oogpunt van onderhoud dus best wat voor te zeggen om bomen meer kans te geven door andere weg te halen. “Maar ik wil de dingen ook niet mooier brengen dan ze zijn. Dit is een genuanceerd maar  ook lastig verhaal”, aldus de wethouder. Wel komen elders in de buurt bomen terug ter compensatie. “Het is en blijft een buurt met een groene uitstraling.”

Het is de bedoeling om de bestaande schoolzone rondom beide scholen te vergroten zodat ook de tijdelijke huisvesting erin wordt betrokken. Omwonenden krijgen binnenkort een brief met informatie over de plannen. Ook wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd om de plannen toe te lichten.

Gepubliceerd op: 
3 jun 2021