Motie ‘Mud Masters Ja Fieldlab Nee’ is onuitvoerbaar

Deel deze pagina
Mud Masters gaat door op 8 mei. Donderdag 29 april nam de gemeenteraad van Haarlemmermeer de motie ‘Mud Masters Ja, Fieldlab Nee’ aan. De gemeenteraad vindt dat de Fieldlab Mud Masters in strijd is met het bestemmingsplan en de Wet natuurbescherming. Het college begrijpt de zorgen van de raad. Maar zowel het bestemmingsplan als de Wet natuurbescherming vormen geen redenen om de vergunningen voor het Fieldlab te weigeren. De motie is hiermee onuitvoerbaar.

Fieldlab

Nadat Mud Masters toestemming kreeg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het organiseren van een Fieldlab diende de organisatie een aanvraag voor een evenementenvergunning in bij de gemeente. Daarin gaf Mud Masters aan dat de Fieldlab verspreid over de dag zou plaatsvinden en de deelnemers in kleine groepen over een parcours van 7 kilometer lopen met verschillende obstakels. Het parcours gaat niet door bosschages en alle deelnemers zijn verplicht om zowel voor als na het evenement een coronatest te ondergaan.

Mud Masters als Fieldlab-evenement op 8 mei

Mud Masters gaat door op 8 mei 2021. Afbeelding via Mud Masters. 

Bestemmingsplan

In de motie stelt de raad terecht dat het bestemmingsplan Haarlemmermeerse Bos en Groene Weelde per jaar maar twee evenementen met meer dan 5.000 deelnemers per dag toestaat. Met de reguliere Mud Masters in juli en Mysteryland in augustus, is die grens bereikt. Aan Fieldlab van Mud Masters nemen nu maximaal 5000 mensen deel, verdeeld over de dag.

Het evenement valt niet in de categorie ‘zeer grote’ evenementen en voldoet daarmee aan het bestemmingsplan. Voor een deel wijkt het parcours af van het bestemmingsplan. Daar is, net als voorgaande jaren, een omgevingsvergunning voor afgegeven.

De Wet Natuurbescherming

De evenementenvergunning gaat voor een deel over de naleving van de Wet natuurbescherming. De provincie Noord- Holland heeft via de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) getoetst of deze wet door Mud Masters wordt nageleefd. De provincie Noord-Holland is het bevoegd gezag wat betreft het naleven van deze wet.

Om naleving goed te kunnen toetsen heeft Bureau Waardenburg in opdracht van Mud Masters ecologisch onderzoek uitgevoerd en toegestuurd aan de ODNHN, de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en de polderecoloog van de gemeente Haarlemmermeer. Na bestudering van het onderzoeksrapport concludeert de ODNHN dat de Wet natuurbescherming niet wordt overtreden. Ook vindt de ODNHN het aannemelijk dat er geen wezenlijke verstoring van onder andere broedende vogels zal optreden. Daarmee is overtreding van de Wet natuurbescherming uit te sluiten en is er geen reden voor het college om de evenementenvergunning of de omgevingsvergunning te weigeren.

Gepubliceerd op: 
6 mei 2021