Monumentale en waardevolle bomen scoren goed

Deel deze pagina
Het gaat goed met de monumentale en waardevolle bomen in Haarlemmermeer. Ze zijn in aantal gestegen en ook kwalitatief zijn ze erop vooruitgegaan. In 2013 waren het er 698 en het zijn er nu 815. Een stijging van zo’n 20 procent.

Mooie cijfers

Het aantal monumentale en waardevolle bomen die in een matige conditie verkeren is gedaald met 55 procent. Die met een goede conditie zijn met 20 procent toegenomen. Mooie cijfers die het gevolg zijn van goed onderhoud en een hogere frequentie van de inspectie. Die was één keer in de vier jaar. Sinds 2013 vindt de inspectie jaarlijks plaats.  

Een groep monumentale lindes aan het Dr. van Haeringenplantsoen

Een groep monumentale lindes op het Dr. Van Haeringenplantsoen in Nieuw-Vennep. Foto: gemeente Haarlemmermeer

Financiële bijdrage

Dat meldt wethouder Marjolein Steffens-van de Water (Fysieke leefomgeving) namens het college in een raadsvoorstel. Zij wil dat succes verder uitbouwen. Dat doet ze door particuliere eigenaren van deze bomen te stimuleren een gecertificeerd bedrijf in te schakelen voor het onderhoud en door meer bekendheid te geven aan de financiële bijdrage van de gemeente. Van deze regeling, die eens in de vijf jaar kan worden aangevraagd, wordt tot dusverre weinig gebruik gemaakt. Bovendien wil de wethouder toestemming van de gemeenteraad om de bijdrage te verhogen van 250 euro tot maximaal 300 euro. De kosten voor onderhoud zijn ook gestegen, redeneert wethouder Steffens.  
Verder wil zij inwoners oproepen hun boom, die aan de voorwaarden van een monumentale of waardevolle boom voldoet, aan te melden bij de gemeente. De voorwaarden en het digitale aanmeldformulier staan op de website van de gemeente. Op een digitale kaart, die mogelijk begin 2021 beschikbaar is, worden de monumentale en waardevolle bomen zichtbaar gemaakt. Ook kan hiermee aan promotie worden gedaan.

Biodiversiteit

Monumentale en waardevolle bomen zijn van groot belang voor de gemeente, aldus Steffens en verdienen daarom extra bescherming. Ze zorgen voor een schonere lucht en een aangenaam leefklimaat. Zij dragen bij aan een beter klimaat doordat ze veel water opnemen en vasthouden. En naarmate een boom ouder wordt, gaan er meer soorten organismen op leven, die als voedsel dienen voor vogels en insecten. Dit is bevorderlijk voor de biodiversiteit. Ook de directe omgeving van de bomen is mede om die reden het beschermen waard.
In het raadsvoorstel wordt ook het cultuurhistorisch belang genoemd. Gedacht moet hierbij worden aan bijvoorbeeld verzetsbomen en de bomen die zijn geplant na de cellenbrand en het neerstorten van een vliegtuig van Turkish Airlines.

Leeftijd

Het voornaamste verschil tussen een monumentale en een waardevolle boom is de leeftijd. Een Haarlemmermeerse boom jonger dan 50 jaar, die in goede conditie verkeert en die kan uitgroeien tot een monumentale boom, is een waardevolle boom. Vanaf het 50ste levensjaar is het een monumentale boom. De grens ligt dus bij vijftig jaar. 
Behalve een goede gezondheid is voor de status ‘monumentaal’ of ‘waardevol’ vereist dat de boom karakteristiek is voor zijn soort, geen gevaarlijke situatie oplevert, beeldbepalend is voor de omgeving, onderdeel is van een boomgroep of bomenlaan die intact is of een karakteristieke structuur of een herkennings- of oriëntatiepunt is.

Lijst

Alle monumentale of waardevolle bomen, zowel particulier als gemeentelijk, worden op een lijst bijgehouden. Inmiddels zijn ook de 24 exemplaren die in het vroegere Haarlemmerliede en Spaarnwoude staan hieraan toegevoegd. De meeste waardevolle en monumentale bomen, 453 stuks, zijn in beheer bij de gemeente, 362 bomen zijn particulier eigendom.

Weetjes

In de stukken die naar de gemeenteraad zijn gestuurd staat nog een aantal interessante weetjes. Zo zijn de twee dikste bomen van Haarlemmermeer beide zo’n 520 centimeter in omvang. Ze staan in Graan voor Visch en op het Marktplein in Hoofddorp. De oudste boom van Haarlemmermeer staat – sinds 1855 - aan de Kromme Spieringweg in Vijfhuizen. En de meest voorkomende bomen in Haarlemmermeer zijn kastanje, linden, beuk, es en plataan.
   
 

Gepubliceerd op: 
18 nov 2020