Moniek Schrijver sloopt muren voor kinderen

Deel deze pagina
Kinderen met een beperking, ontwikkelingsachterstand of autisme die ver verwijderd leven van de andere kinderen. Apart, op een soort eilandje. Dat was voor Moniek Schrijver (31) al een gruwel tijdens haar studie sociaal pedagogische hulpverlening. Met de stichting KOOS, een afkorting voor Kindgerichte Ontwikkelingsstimulatie Op School, doorbreekt ze denkbeeldige muren.

Onder- en bovengrens

KOOS, is een initiatief van haar en Karen Beijer. De stichting, waarvan Moniek Schrijver ook directeur is, draait nu zo’n zes maanden een klasje in de Montessorischool aan de Deltaweg in Floriande. Er zitten twee kinderen in. KOOS heeft plek voor maximaal zes kinderen op één schooldag. De ondergrens is vier jaar, de bovengrens is niet zo hard en hangt van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in kwestie af, zegt Moniek Schrijver.

“Het heeft onze voorkeur dat kinderen instromen voordat ze negen jaar zijn zodat ze in elk geval een aantal jaren kunnen blijven.”

Samen naar School Klas

Projecten - zoals dit van Moniek Schrijver - worden aangeduid met ‘Samen naar School Klas’. De gemeenteraad heeft alweer een paar jaar geleden in een motie uitgesproken dat Haarlemmermeer ook een Samen naar School Klas moet hebben.  “Je zou inderdaad kunnen zeggen dat Karen en ik de motie hebben uitgevoerd”, zegt ze lachend. De motie werd ingediend mede op aandringen van Karen Beijer die zich hard maakt voor de inclusie van kinderen met een beperking in Haarlemmermeer.

Dat is trouwens niet in een vloek en een zucht gebeurd, maakt ze duidelijk. Eén van de hobbels die Karen Beijer en Moniek Schrijver moesten nemen, was het vinden van een geschikte locatie. Moniek Schrijver benadrukt dat het absoluut geen onwil was van scholen om mee te werken aan de Samen naar School Klas. “Het probleem was dat veel scholen in Haarlemmermeer verspreid zijn over verschillende gebouwen en wij verplaatsingen van onze kinderen zo veel mogelijk willen beperken.” Met de ruimte in de Montessorischool is Moniek Schrijver dik tevreden.

Met de stichting KOOS, een afkorting voor Kindgerichte Ontwikkelingsstimulatie Op School, doorbreekt Moniek Schrijver denkbeeldige muren. Foto: aangeleverd

 

Contactmomenten 

Er zit een stevige begeleiding op de kinderen. Per twee kinderen wordt minimaal een gekwalificeerde pedagoog ingeschakeld. “En er wordt samengewerkt met een fysiotherapeut, een logopedist en een ergotherapeut.” De kinderen volgen een eigen dagprogramma maar een belangrijk onderdeel daarvan zijn de contactmomenten met de kinderen van de Montessorischool. Dat zijn de momenten waarop de eerder genoemde muur letterlijk en figuurlijk verdwijnt en de droom van Moniek Schrijver uitkomt.

“Het kan twee kanten op gaan. Of onze kinderen doen bijvoorbeeld mee aan een muziekles of er komen wat oudere leerlingen van de Montessorischool de onze voorlezen. En verder zijn er natuurlijk ook contactmomenten tijdens het buiten spelen op het schoolplein. Dat zijn vaak mooie en leuke momenten.”

Alert

Dergelijke momenten vervullen ook een cruciale functie in het behalen van de doelstellingen van KOOS. Aanrakingen en geluiden van de andere kinderen vergroten de alertheid van de kinderen van het klasje van Moniek Schrijver. “En hoe alerter de kinderen zijn, hoe groter de kans op ontwikkeling.” Hoewel ‘haar’ kinderen contact hebben met de leerlingen van de Montessorischool, dezelfde schooltijden aanhouden en in hetzelfde gebouw verblijven, zijn ze geen leerlingen van de Montessorischool. Sterker nog, de kinderen van de Samen naar School Klas zijn niet leerplichtig.

Onderwijs en zorg

Nóg sterker, Samen naar School Klassen worden ondanks hun naam betaald uit budgetten voor de zorg. “En daarop wordt dikwijls bezuinigd”, zegt Moniek Schrijver. “We zitten dus in de hoek waar vaak financiële klappen vallen.” Ook vindt zij dat haar project meer om ontwikkeling dan om zorg draait en dat dus het etiket ‘onderwijs’ prima op KOOS past. Een motie die de Tweede Kamer enige tijd geleden heeft aangenomen, komt precies hierop neer. Moniek Schrijver: “Het Samen naar School netwerk, waar wij natuurlijk ook in zitten, hoopt dat hiermee de muren die nu nog bestaan tussen zorg en onderwijs verdwijnen. Het zou mooi zijn als we niet meer geheel afhankelijk zijn van geld dat voor de zorg is bestemd alléén. En voor de zorg is het gunstig als het daarvoor bestemde geld echt voor de zorg wordt ingezet.”

Ouders die geïnteresseerd zijn in KOOS kunnen de website raadplegen.
 

Gepubliceerd op: 
5 aug 2020