Meer aandacht voor gevolgen coronacrisis op kwetsbare mensen

Deel deze pagina
De coronacrisis heeft veel impact op het sociaal en mentaal welzijn van mensen in alle lagen van de samenleving. Dat geldt in het bijzonder voor kwetsbare mensen, zoals mensen met psychische problemen of een licht verstandelijke beperking, eenzame mensen of dak- en thuislozen. Het Rijk stelt ruim een miljoen euro subsidie beschikbaar om extra activiteiten te organiseren om voor deze mensen de langetermijngevolgen van de crisis te beperken. Deze subsidie is aan te vragen via de gemeente.

Crisis raakt aan welzijn en leefstijl

Er gebeurt al veel in Haarlemmermeer, maar uit onderzoek van de GGD is gebleken dat er extra behoefte aan activiteiten is voor kwetsbare groepen. Voor deze inwoners wil de gemeente de gevolgen voor de lange termijn zoals eenzaamheid, stress en psychische problemen zoveel mogelijk voorkomen. Organisaties die hiervoor activiteiten organiseren kunnen subsidie aanvragen.

Eenzame oudere dame kijkt door het raam naar buiten

De coronacrisis heeft veel impact op het sociaal en mentaal welzijn van mensen in alle lagen van de samenleving. Foto: Shutterstock

Subsidieaanvraag

Organisaties die gebruik willen maken van de subsidie kunnen een aanvraag doen bij de gemeente. De subsidie is eenmalig en alleen bedoeld voor aanvullende activiteiten naast het regulier aanbod. De subsidieaanvraag moet 8 weken voor de startdatum van de activiteit bij de gemeente zijn en het project moet op 31 december 2022 afgerond zijn. 

De aanvraag moet bij voorkeur een samenwerking zijn tussen meerdere partners. De subsidie wordt verdeeld onder de aanvragers volgens de regels die ook bij normale subsidieaanvragen toegepast worden. Het formulier en meer informatie kunnen organisaties opvragen door te mailen naar meervoorelkaar@haarlemmermeer.nl.

Gepubliceerd op: 
20 jul 2021