'Maaien? We maken niet iedereen blij'

Deel deze pagina
Ze zeggen het in koor: “Iedereen blij maken, lukt niet.” Wim Nagel, werkvoorbereider groen, Addy Monster, beleidsadviseur en Rudolf Stelpstra, specialist groenvoorziening, allen bij het cluster Beheer en Onderhoud (B&O), zeggen het niet mismoedig, ook niet cynisch trouwens. Voor hen is het gewoon een feit dat ze nooit alle handen op elkaar zullen krijgen voor maaien. Dat is niet zielig. Ze hebben geleerd daarmee te leven.

Budget

Graag leggen ze, ook al is het voor de zoveelste keer, nog eens uit waarom ze doen wat ze doen. Ze benadrukken dat er wel degelijk heel goed is nagedacht over het maaibeleid, dat het maaibeleid strookt met wetten en regels en dat het niet rampzalig is voor de biodiversiteit. “Het kan altijd beter, zeker, zegt Wim Nagel. “Maar we doen wat mogelijk is met het huidige budget.” Addy Monster vult aan: “En over de omvang van het budget gaan we niet zelf, dat is aan de gemeenteraad.” 

Gebied waar sinusmaaien wordt toegepast

Een strook van het groen is gemaaild, op het andere deel staan bloemen. Foto: Margo Oosterveen.

Vrijwel dagelijks worden hun collega’s van het webcare-team benaderd door inwoners met vragen en vooral opmerkingen. Ook in de gemeenteraad steekt dikwijls de discussie over het maaibeleid de kop op. En inderdaad, ook dáár klinkt de loftrompet niet doorlopend.

De drie stellen vast dat de kritiek in de loop der jaren wel is veranderd. Een andere constatering is dat de critici onderling ook van mening verschillen. Rudolf Stelpstra vat de discussie als volgt samen:

We maaien te vroeg. Of we maaien te laat. Maar één ding staat vast: we moeten maaien.   

Gladgestreken biljartlakens

Nog niet zo heel lang geleden was de kritiek vooral dat de gemeente te weinig maaide. Die kritiek zwol aan toen de gemeente overstapte op een ander maairegime. Dat kwam neer op het minder maaien van steeds meer plekken. Hiervoor waren financiële redenen maar vooral ook redenen die met biodiversiteit hebben te maken. Huiselijk gezegd: de bloemen en bijen moesten meer de kans krijgen in Haarlemmermeer. Want die raakten steeds meer verkeken met al die gladgestreken biljartlakens.

Aanvankelijk klaagden velen steen en been. De honden raakten zoek tijdens het uitlaten, teken, hooikoorts en nog veel meer ongerief werd toegeschreven aan het nieuwe maaibeleid.

Uitruilen

De storm ging liggen na een soort van uitruilactie met dorps- en wijkraden. Die konden locaties aandragen die ze toch wel erg graag gemaaid wilden zien maar dan moesten ze een veld met dezelfde omvang aanwijzen dat minder maaibeurten ten deel zou vallen. De financiële doelstellingen én de doelen op het gebied van biodiversiteit moesten natuurlijk wel worden gehaald, memoreren de mannen van B&O. Ze bewaren goede herinneringen aan dat ‘uitruiloverleg’. Al was het maar vanwege het ontstane wederzijds begrip en draagvlak.

Broedseizoen

Hoe het met dat laatste tegenwoordig is gesteld, valt te bezien. Er worden vrijwel dagelijks harde noten gekraakt op de sociale media. Vooral het verwijt dat er wordt gemaaid ‘midden in het broedseizoen’, komt dikwijls voorbij.

Maar dat verwijt klopt niet, vinden Addy Monster, Wim Nagel en Rudolf Stelpstra. Laatstgenoemde stelt een tegenvraag: “Welk broedseizoen?” Hij bedoelt te zeggen dat niet alle soorten vogels tegelijk in hetzelfde tijdvak nesten bouwen en broeden. Dat gebeurt in een periode van wel vijf tot zes maanden. En al die tijd niet maaien, is geen optie. Wim Nagel: ”Vergeet ook niet dat de aannemers ook moeten plannen, dat zij hun machines moeten indelen.”

Daar komt nog bij dat de aannemer die in de periode tussen 15 februari en 15 juli van de gemeente de opdracht krijgt om te maaien voordat hij aan de slag gaat, een rondje moet lopen, zoals Wim Nagel zegt en alle broedplaatsen dient te markeren. Wat gemarkeerd is, wordt niet gemaaid. Zo ongeveer gaat het ook met bomen die moeten worden gekapt, weet Rudolf Steplstra. Zit er een nest in, dan blijft de bijl of zaag nog even weg.

Slechte ervaringen

Misschien dat hierbij in de toekomst ook digitale technieken worden toegepast en nóg betere resultaten kunnen worden bereikt. Hoewel het inzetten van drones met de luchthaven in de buurt ook een onbegaanbare weg lijkt. In elk geval doen gemeente en de aannemers er alles aan om het nageslacht van de vogels te beschermen. “Wat niet hetzelfde is als dat het altijd goed gaat”, aldus Wim Nagel. Anderzijds zijn de vogels zelf ook niet op hun achterhoofd gevallen. “Die slaan slechte ervaringen op en zoeken een volgende keer naar een andere plek”, zegt Rudolf Stelpstra.

Klepelen

Veel kritiek daalt ook neer als de gemeente een klepelmaaier laat gebruiken bij het maaien van bijvoorbeeld bermen. Daarvan heeft de gemeente er nogal wat. Meestal zijn ze ook langgerekt. Mede met het oog op de verkeersveiligheid is het zaak dat hoog opgaand gewas een koppie kleiner wordt gemaakt. Klepelen is niet de subtielste manier van maaien, erkennen de mannen van B&O. De klepelmaaier draait op een flinke motor en maakt snel korte metten met obstakels zoals takken en afval. Ook blijft alles wat is gekortwiekt liggen.

Toch heeft klepelen, waar de gemeente echt niet buiten kan, een te negatief imago, vinden de drie. Maar eerst toch even dat geld. “Besef dat als we stoppen met klepelen, we twee keer zo duur uit zijn. Dan wordt maaien echt onbetaalbaar”, zegt Wim Nagel.

Hier en nu

Bovendien is klepelen vanuit het oogpunt van biodiversiteit niet alleen maar rampzalig. Brandnetels, fluitenkruid, smeerwortel en Europese berenklauw doen het goed op geklepelde bodem. “Die drukken andere vegetatie weg, dat klopt. Maar dat vinden roofvogels niet erg.” Addy Monster: “Daar waar brandnetels en berenklauw tot overlast zijn, halen we ze weg.”

Rudolf Stelpstra:

Het punt bij klagers is een beetje dat ze reageren op wat ze zien in het hier en nu. De effecten op de wat langere termijn kennen ze niet of nemen ze niet of onvoldoende mee in hun verhaal. Ook gaan ze eraan voorbij dat de natuur in staat is heel wat zelf te regelen.   

Kijk voor meer informatie over maaien op de website van de gemeente Haarlemmermeer

 

Gepubliceerd op: 
27 mei 2021