Lisserbroekerweg wordt 30-kilometerweg

Deel deze pagina
Publicatiedatum: 
donderdag 12-10-2017
De huidige inrichting van de Lisserbroekerweg past niet bij de ambities die het college van Haarlemmermeer en de Dorpsraad Lisserbroek hebben voor Lisserbroek. Het college heeft daarom besloten de weg af te waarden tot een 30-kilometerweg die past bij het dorpse karakter van Lisserbroek.

Nog voor de verkoop van de eerste woningen binnen het project Turfspoor wordt de Lisserbroekerweg afgewaardeerd en worden aanvullende maatregelen genomen om sluipverkeer op andere wegen en dan met name de Lisserweg te voorkomen. Het college zet daarmee een eerste stap in het creëren van een goede verbinding tussen de nieuwe woonwijk, het huidige dorp en het dorpshart.

De Lisserbroekerweg wordt 30-kilometerweg.
 
Naast afwaarderen van de weg gaat het college op korte termijn ook in overleg met inwoners van Lisserbroek over een pakket van maatregelen dat moet leiden tot minder autoverkeer over de Lisserbrug en goede verbindingen binnen het toekomstige dubbeldorp. 

In gesprek

De gemeente Haarlemmermeer is samen met de gemeente Lisse in gesprek met de provincies Noord- en Zuid-Holland, het samenwerkingsverband Holland Rijnland en de Vervoerregio Amsterdam om op het regionaal netwerk de doorstroming rond Lisserbroek te verbeteren. Goede alternatieve routes zorgen voor minder doorgaand verkeer door beide dorpen en minder forensenverkeer van en naar Lisse over de Lisserbrug.